Urząd Miejski w Strzelcach Koronawirus Ograniczenia w pracy urzędu Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Informacja dla przedsiębiorców

2019-03-12
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zmianami) nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości.Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnym,
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę  liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
  • o których mowa powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształceniem objęte zostały zatem również nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe (nieruchomości wielolokalowe), w których działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy. 

W przypadku ustalania odpłatność należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  dla przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą stosuje się przepisy o pomocy publicznej  Zgodnie z prawem Unii Europejskiej przedsiębiorcą jest podmiot oferujący produkty lub usługi na rynku. Jako przedsiębiorcę uznaje się zwłaszcza: osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą wpisaną do ewidencji/rejestru lub bez formalnego wpisu do rejestru, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury.

Przepis art. 7 ustawy umożliwia właścicielom gruntu będącym przedsiębiorcami, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej wybór systemu płatności za przekształcenie.

1.      Przy płatności  20 rat rocznych płatnych przez okres 20 lat  konieczne jest zastosowanie przepisów o pomocy de minimis

2.      Przepisy o pomocy de minimis  nie będą  miały zastosowania  jeżeli przedsiębiorca do dnia 31 marca br. złoży w Urzędzie Miejskim oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty rocznej przekształceniowej w wydłużonym terminie w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej, i tak:

  • 99 lat - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%,
  • 50 lat- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 2%,
  •  33 lat- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 3%.

Brak opisanego wyżej oświadczenia  będzie jednoznaczny z zastosowania przepisów o pomocy de minimis bądź naliczenie dopłaty do wartości nieruchomości w przypadku przekroczenia limitu pomocy  i uwzględnione przy wydawania stosownego zaświadczenia.

Jeżeli do dnia 31 marca 2019r. przedsiębiorca nie złoży stosownego oświadczenia, bądź będzie chciał skorzystać z przepisów  ustawy o pomocy de mini mis  będzie zobowiązany dostarczyć:

  • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc do mini mis – druk 1
  • Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de mini mis, bądź oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy  w latach 2017-2019 – druk 2

 

Załączone pliki
« Powrót