Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Obwieszczenia i plakaty wyborcze - ogłoszenie burmistrza

2018-08-16
Informacja dot. wolnych miejsc na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 110 oraz art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 754 ze zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

następujące wolne miejsca na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie przeznaczone
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

1. Tablice ogłoszeń na terenie sołectw:

Bobrówko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków, Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Ogardy, Piastowo, Pielice, Przyłęg, Sidłów, Sławno, Sokólsko, Strzelce Klasztorne, Tuczno, Wełmin, Wielisławice, Żabicko.

2. Tablice ogłoszeniowe na terenie miasta Strzelce Krajeńskie:

1) al. Wolności, przy budynku nr 2,

2) ul. Bolesława Chrobrego 7,

3) ul. Juliusza Słowackiego 8,

4) ul. Zachodnia (róg ul. Zachodniej i ul. Sienkiewicza)

3. Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Strzelce Krajeńskie:

1) na rogu ulic Gorzowskiej i Ogrodowej,

2) na rogu ulic Bolesława Chrobrego i al. Wolności,

3) na rogu ulic Bolesława Chrobrego i Rynek,

4) na rogu ulic Bolesława Chrobrego i Katedralnej,

5) na rogu ulic ks. Jerzego Popiełuszki i Targowej,

6) na rogu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego i P.C.K.,

7) przy ulicy Juliusza Słowackiego 17.

Jednocześnie informuje się zgodnie z Kodeksem wyborczym, iż:

1) Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

2) Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

3) Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.

4) Policja jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła, których sposób umieszczania może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

5) Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dniu po dniu wyborów.

6) Obowiązek, o którym mowa w pkt.5, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w pkt.5, nastąpi za zgodą właściciela.

7) W przypadku nieusunięcia plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych
w wyżej wskazanych terminach, burmistrz postanawia o ich usunięciu, a koszty z tym związane ponoszą obowiązani.

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

(-) Mateusz Feder

 
« Powrót