Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

2015-01-20

Wszelkie informacje dotyczące działalności gospodarczej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich« Powrót