Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

ASF - jak postępować?

2019-11-29

Informacja dla hodowców z gminy Strzelce Krajeńskie i powiatu strzelecko-drezdeneckiego 
na wypadek pojawienia się wirusa ASF w naszym rejonie.
Przemieszczanie świń na terenie nieobjętym ograniczeniami (strefa biała)

Przy przemieszczaniu świń obowiązują
•    świadectwa zdrowia wystawiane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub osobę przez niego wyznaczoną (urzędowy lekarz weterynarii),
•    zgłoszenie wszystkich podejrzeń chorób zakaźnych zwierząt (Powiatowy Lekarz Weterynarii, lekarz weterynarii wolnej praktyki, wójt, sołtys, policja)
•    zgłaszanie padnięć,

Ponadto w każdym przypadku utrzymywania zwierząt obowiązują przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt (ustawa z 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt wraz z przepisami wykonawczymi) oraz zasady BIOASEKURACJI.

Przed wystawieniem świadectwa zdrowia dla świń lekarz weterynarii sprawdza dokumenty IRZ znajdujące się w gospodarstwie oraz Centralną Bazę Danych ARiMR.

Zwierzęta, które znajdują się w gospodarstwie w obszarze ochronnym (strefa żółta) mogą być przemieszczone do rzeźni pod warunkiem, że:

•    zwierzęta na 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
•    formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.
•     gospodarstwo spełnia wymagania przewidziane dla obszaru ochronnego tj.:
1) utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi, w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;
4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,
b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa
- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i  odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;
8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;
10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.

Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona)

Świnie takie mogą być przemieszczone w ramach tego samego obszaru bezpośrednio do uboju do rzeźni, pod warunkiem, że:

•    właściwy powiatowy lekarz weterynarii wydał pozwolenie na przemieszczenie,

•    maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,

•    dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.


ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU
Świnie mogą być przemieszczone do uboju do wyznaczonej rzeźni, pod warunkiem, że:

•    30 dni przed przemieszczeniem świń do rzeźni, nowe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa,
 
•    przemieszczane do rzeźni świnie przebywały w gospodarstwie przez min. 30dni,

•    badanie laboratoryjne świń na obecność materiału gen. wirusa ASF maksymalnie na 7 dni przed przemieszczeniem (próby pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii),

•    maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,

•    dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

« Powrót