IV Piątka Na Rynku Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y

IV Piątka Na Rynku

Kolejna edycja imprezy biegowej w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zakończenie rekrutacji do przedszkoli

2017-04-21

    21 kwietnia br., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Strzelec Krajeńskich, zakończony został proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy, a w poszczególnych przedszkolach i szkołach wywieszone zostały listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki.    Na rok 2017/2018 w procesie rekrutacji do dwóch strzeleckich przedszkoli wpłynęło łącznie ponad 450 wniosków i deklaracji. Komisje rekrutacyjne powołane w obu placówkach, na podstawie dokumentacji i oświadczeń złożonych przez rodziców, przyznały punkty poszczególnym wnioskom, co zadecydowało o wskazaniu miejsca, w którym dziecko może odbywać wychowanie przedszkolne. Wszystkim maluchom zamieszkałym na terenie naszej Gminy zaproponowano miejsce w placówkach gminnych. W kilku przypadkach propozycja ta nie była zgodna z preferencjami rodziców, ponieważ liczba wniosków przekraczała możliwości lokalowe danego przedszkola. Najmłodszym dzieciom, urodzonym w drugiej połowie 2014 roku, zaproponowano miejsce w Żłobku Samorządowym w Strzelcach Krajeńskich.
    Od września 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 funkcjonować będzie 5 oddziałów, liczących łącznie 125 dzieci. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 prowadzonych będzie 12 oddziałów, w tym 4 grupy 5-godzinne. Łączna liczba dzieci w Przedszkolu Nr 1 wyniesie blisko 300 osób. Ponieważ baza lokalowa Przedszkola Nr 1 na ulicy Brygady Saperów nie jest wystarczająca do przyjęcia takiej liczby maluchów, 5 oddziałów dzieci starszych będzie uczęszczać do sal przygotowanych dla nich w budynku przy ulicy Zachodniej.
    We wszystkich szkołach podstawowych zlokalizowanych poza miastem funkcjonować będą oddziały przedszkolne. W szkołach podstawowych w Ogardach oraz w Tucznie - powstaną odrębnie oddziały dla 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków. Łącznie do oddziałów przedszkolnych na terenie wiejskim w naszej Gminie przyjętych zostało 84 dzieci, a wszystkie wnioski rodziców składane do tych placówek zostały rozpatrzone pozytywnie.
   
   
« Powrót