Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Uzyskaj dofinansowanie od Rybackiej Lokalnej Grupy Działania

2017-03-03

			"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

      I.          Termin składania wniosków: 20 marca 2017r. - 19 kwietnia 2017r.

    II.          Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19 kwietnia 2017r. o godzinie 15:00.

Szczegółowe informacje tutaj: http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/

« Powrót