Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Bezpłatne sms-y Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Projekty ze środków zewnętrznych: środki europejskie


Projekty w trakcie realizacji: pogrubiona czcionka

 

Lp.
Źródło finansowania
/program
Nazwa realizowanego projektu lub jego ogólny zakres
Okres realizacji
1
SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
Centrum Aktywności i tradycji społeczności lokalnej – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej (Ogardy)
2005 - 2006
2
PHARE CBC - EPEV
Zrób to z głową – gospodarowanie odpadami na terenach przygranicznych
2005
3
PHARE CBC - EPEV
Polsko – Niemieckie Dni Seniora JUNIOR – SENIOR 2005
2005
4
PHARE CBC - EPEV
Polsko – Niemiecki FPŻ „Keja” 2005
2005
5
PHARE CBC - EPEV
Europejskie Dni Współpracy Partnerskiej – Europiknik 2006
2006
6
7
8
9
PO KL/EFS
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”
2008-2014
10
PO KL/EFS
Lubuska Szkoła Równych Szans II edycja
2009-2010
11
12
13
14
15
16
17
18
PROW 2007-2013
Remont Świetlicy wiejskiej w Sokólsku
2011
19
PROW 2007-2013
Remont świetlic wiejskich w Bobrówku i Tucznie
2011-2012
20
21
PROW 2007-2013
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sokólsku
2012
22
PROW 2007-2013
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrówku
2012
23
PROW 2007-2013
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Tucznie
2012
24
PO RYBY 2007-2013/LGR
Remont fragmentu ciągu pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich
2012
25
PO RYBY 2007-2013/LGR
Rekultywacja Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich
2012-2014
26
PROW 2007-2013
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie
2013-2015
27
PROW 2007-2013
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Danków w Gminie Strzelce Krajeńskie
2013
28
29
PROW 2007-2013
Wydanie przewodnika turystycznego: Szlaki turystyczne w Gminie Strzelce Krajeńskie
2014
30
PROW 2007-2013
Remont i doposażenie placów zabaw w miejscowości Lubicz oraz Wielisławice w gminie Strzelce Krajeńskie
2014
31
PROW 2007-2013
Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II
2014
32
PROW 2007-2013
Renowacja zabytkowych pomników nagrobnych małżonków von Holzendorf w Gardzku
2014
33
PROW 2007-2013
Remont oraz rozbudowa świetlic wiejskich w Bronowicach i w Żabicku.
2014
34
PROW 2007-2013
Urządzenie placu zabaw w Sidłowie oraz doposażenie placów zabaw w Tucznie i Przyłęgu
2014
35
PROW 2007-2013
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie
2014
36
PROW 2007-2013
Budowa oraz remont placów zabaw w miejscowościach: Bronowice, Sokólsko i Bobrówko
2014
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020
Bez granic: nauka - praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim - rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA
2017-2019

 

BP – Budżet państwa
SPO – Sektorowy Program Operacyjny
PHARE CBC - Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies Cross Border Cross
EPEV – Euroregion Pro Europa Viadrina
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego lata 2004-2006
LRPO 2007-2013 – Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
PROW 2007-2013 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
FWNP – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
RPO WL 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020