IV Piątka Na Rynku Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y

IV Piątka Na Rynku

Kolejna edycja imprezy biegowej w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Remont ul. Zachodniej oraz ul. Północnej w Strzelcach Krajeńskich

Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VII: Remont ul. Zachodniej oraz ul. Północnej w Strzelcach Krajeńskich
Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa projektu: „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VII: Remont ul. Zachodniej oraz ul. Północnej w Strzelcach Krajeńskich.
    
Wartość projektu: 2 499 837,83zł

Kwota dofinansowania: 879 739,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)

Opis zadania: Remont obejmuje: jezdnia-608m, chodniki-2008m2, zjazdy-450m2, parkingi/zatoczki-189m2, oświetlenie-13lamp i 2nowe, budowę kanalizacji deszczowej-932m, ustawienie nowych znaków drogowych poziomych i pionowych, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i montaż ogrodzenia segmentowego (15m) przy szkole,ograniczenie prędkości pojazdów.