Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Remont lokalu we własnym zakresie

REMONT LOKALI WE WŁASNYM ZAKRESIE ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKANIOWE


Miejsce załatwienia

−    Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

      Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 36

−    Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).

Wymagane dokumenty

-    Podanie wraz z uzasadnieniem

-    Zaświadczenie o dochodach osiąganych w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Postępowanie

1. Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń:

- wykaz lokali, które zgodnie z opinią wynajmującego wymagają wykonania remontu kapitalnego lub do adaptacji na lokale mieszkalne, określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin składania oferty,

- wykaz pomieszczeń do adaptacji na cele mieszkalne strychy, suszarnie, pralnie oraz inne pomieszczenia nie wchodzące w skład już istniejących lokali mieszkalnych lub użytkowych, usytuowanych w obiektach stanowiących własność gminy.

2. Lokale i pomieszczenia mogą być wynajmowane oraz przekazywane do adaptacji osobom oczekującym na zamianę lokali i umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeżeli wyrażą one wolę wykonania remontu na koszt własny bez możliwości refundowania poniesionych kosztów remontu.

3. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając: pozycję wniosku na liście przydziału, okres zabiegania o przydział mieszkania, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe i zdrowotne.

4. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu/adaptacji na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym.

5. Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu/adaptacji i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.

Tryb odwoławczy

− nie przysługuje.

Podstawa prawna

            Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234  
ze  zmianami).

           Uchwała Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.