IV Piątka Na Rynku Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y

IV Piątka Na Rynku

Kolejna edycja imprezy biegowej w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

W Trakcie Realizacji

Rok 2016:
Zadanie pn. Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VII: Remont ul. Zachodniej oraz ul. Północnej w Strzelcach Krajeńskich
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont ulicy Północnej i Zachodniej w Strzelcach Krajeńskich (jezdni o dł. 608m,chodników o pow. 2008m2, zjazdów o pow. 450m2, parkingów/zatoczki o pow. 189m2, remont oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 932m, poprawa bezpieczeństwa poprzez odnowienie znaków drogowych, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i ogrodzenia segmentowego przy szkole, ograniczenie prędkości pojazdów.

Koszt całkowity zadnia: 2 499 837,83zł
Dofinansowanie ze środków krajowych: 879 739zł