Jarmark Strzelecki Audio przewodnik Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa

Jarmark Strzelecki

Tegoroczne święto miasta odbędzie się 23 czerwca na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej. Więcej informacji na www.sok.strzelce.pl

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zasady gospodarowania odpadami


Zasady Gospodarowania Odpadami przez mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie

 

Gmina Strzelce Krajeńskie realizuje zadania związane z odbiorem odpadów od mieszkańców, firm i instytucji za pomocą Związku Celowego Gmin SGO5 z siedzibą przy ul. Kościuszki 77 w Starym Kurowie.

Każdy właściciel, najemca lub inny użytkownik nieruchomości jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania do SGO5 stosownej deklaracji w której oprócz podstawowych danych osobowych i adresowych określa ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość a także wybiera sposób gromadzenia i oddawania odpadów (selektywne czyli segregowane lub też zmieszane). Od tego sposobu zależy też cena która mieszkańcy będą comiesięcznie ponosić. Obecnie funkcjonują następujące ceny za odbiór odpadów:

- Odpady gromadzone selektywnie – 16,00 zł za każda zamieszkałą osobę,

- Odpady zmieszane -20,00 zł za każdą zamieszkałą osobę.

Druk deklaracji można pobrać ze strony Związku Celowego: http://www.sgo5.pl/nowy-druk-deklaracji/a także otrzymać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, II piętro, pokój nr 35.

Deklarację należy dostarczyć do Biura Związku SGO5 w Starym Kurowie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kościuszki 77, 66-540 Stare Kurowo. Biuro Związku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

W zamian za ponoszoną opłatę od mieszkańców odbierane są odpady komunalne w tym również te posegregowane. Ponadto dwa razy w ciągu roku organizowane są odbiory odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości Gminy Strzelce Krajeńskie znajdują się na stronie Związku Celowego SGO5 http://www.sgo5.pl/.

Każdy mieszkaniec może również samodzielnie dostarczyć nadmiar odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Jedności Robotniczej w Strzelcach Kraj. (za cmentarzem komunalnym w stronę AE).

Punkt ten otwarty jest w poniedziałki i środy w godzinach od 1000 do 1800 a także w soboty w godzinach od 900 do 1500.

 

Należy pamiętać, że każdorazowa zmiana ilości mieszkańców wymaga ponownego złożenia deklaracji i przekazania jej do Biura Związku Celowego SGO5 w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany. Wówczas to zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Obowiązek składania deklaracji i ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami posiadają również osoby prowadzące działalność gospodarczą. W deklaracji tej przedsiębiorca dokonuje wyboru wielkości pojemnika a co za tym idzie kwoty, która będzie musiał odprowadzać za odbiór odpadów.

Wszelkich informacji na temat gospodarowania odpadami udzielą przedstawiciele Związku SGO5 pod nr telefonu: 95 781 95 60.