Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Historia od 2011

2011

- 25 i 26 maja 10 osobowa grupa z Klubu Seniora „ Pogodny Uśmiech" gościła w   Angermünde na zaproszenie V.dk Sozialverband K.V Uckermark. Powodem wizyty było wspólne świętowanie obchodzonego w Angermünde Tygodnia Seniorów.

- W dniach 26-28  maja u swych rówieśników ze strzeleckiej podstawówki gościli uczniowie „Gustav Brühn" Schule z Angermünde. Ciekawy program wizyty ( zajęcia multimedialne, historyczne, teatralne, sportowe, językowe, warsztaty artystyczne) sprawił iż szesnastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami czuła się w Strzelcach znakomicie.

Projekt „Żyjemy we wspólnej Europie" dofinansowany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z EPEV.

- 18 czerwca 2011r. nasze miasto obchodziło uroczyście swój Jubileusz 725 lecia.

Właśnie z tej okazji do Strzelec  w dniach 17 - 19 czerwca przybyły delegacje miast partnerskich z Angermünde - z radnym Olafem Theiβ oraz z Gminy Jammerbugt i Tornesch.

W ramach realizowanego przez Gminę i dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej projektu: „Mała Ojczyzna - Wspólna Europa. Jubileusz 725 lecia Strzelec Krajeńskich ( Friedeberga)" odbyło się wiele interesujących wydarzeń.

Podczas wielostronnych spotkań rozmawiano o dalszej współpracy, jej kierunkach i dotychczasowych doświadczeniach.

18 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miast partnerskich oraz delegacje z Fürstenwalde i Rüdersdorfu. Kolejnym punktem programu było otwarcie wystawy dotyczącej historii miasta.

Centralnym miejscem jubileuszowych uroczystości był Rynek Miejski, na którym dokonano odsłonięcia zegara słonecznego upamiętniającego Jubileusz 725 lecia. W tym świątecznym ale także bardzo pracowitym  dniu nie zapomniano także o „ wszystkich tych, którym ziemia ta była ojczyzną" i na cmentarzu komunalnym wszystkie delegacje złożyły okazjonalne wieńce oddając hołd i cześć wszystkim, którzy tworzyli historię miasta i dbali o jego rozwój.

Wszyscy zaproszeni Goście jak i setki mieszkańców naszej gminy uczestniczyli w barwnym korowodzie, który  dotarł na Rynek Miejski gdzie burmistrz Strzelec Krajeńskich w asyście całej Rady Miejskiej oraz oczywiście  zaproszonych Gości dokonał uroczystego- oficjalnego otwarcia Jubileuszu.

Projekt „ Jubileuszowe obchody 725 lecia Strzelec Krajeńskich" realizowany przez SOK dofinansowany został przez Euroregion Pro Europa Viadrina ze środków EWT.

- Tradycyjnie w październiku ( 12 - 13.10) w Strzelcach odbył się już V Turniej Klubów   Seniora. Na zaproszenie Klubu Seniora „ Pogodny Uśmiech" udział w nim wzięło 5 Klubów z ościennych gmin, w tym oczywiście także Seniorzy z V.dk Sozialverband K.V Uckermark. Dziewięcioosobowa grupa z Niemiec została zwycięzcą tegorocznego Turnieju. Podczas spotkania omawiano także organizację kolejnej wizyty i udział niemieckich seniorów w Wieczerzy Wigilijnej.

- 17 grudnia przybyła do Strzelec 10 osobowa delegacja Seniorów z V.dk Sozialverband K.V Uckermark z Angermünde, która kolejny raz ( w dniu 18 grudnia) wzięła udział w Wieczerzy Wielu Kultur organizowanej na strzeleckim Rynku. Projekt, w którym tradycje i zwyczaje wigilijne i bożonarodzeniowe prezentowali Niemcy, Łemkowie i Polacy dofinansowany był ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

2012r.

- 17 – 20 maja Strzelecki Ośrodek Kultury wspólnie ze Strzeleckim Towarzystwem Miłośników Gry Królewskiej organizował Międzynarodowe Mistrzostwa w Szachach. W zawodach uczestniczyło czterech zawodników z Angermünde i dwunastu z klubu szachowego Abteilung Schach des SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V z Rüdersdorf. Były to pierwsze kontakty szachistów, podczas których uzgodniono termin kolejnego spotkania - tym razem w Rüdersdorf. Projekt dofinansowany z Euroregionu PEV.

- W dniach 31 maja – 02 czerwca szesnaścioro uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich brało udział w wymianie z zaprzyjaźnioną od czterech lat szkołą im. G. Brühna w Angermünde.Wspólne obchody szkolnego Dnia Dziecka, liczne konkursy, dyskoteka, rajd rowerowy, lekcja plastyki służyły integracji uczniów obu szkół i motywacji rozwijania kompetencji językowych.Dyrekcje szkół i koordynatorki projektu omówili plany dotyczące kontynuacji współpracy. Projekt dofinansowany z Euroregionu PEV.

- 21 czerwca 13 osobowa delegacja Klubu Seniora ze Strzelec zaproszona przez seniorów z Angermünde uczestniczyła w spotkaniu w Niemczech. Podczas wizyty uzgodniono i omówiono kolejne etapy współpracy i terminy wizyt. Ponadto seniorzy z Niemiec przekazali sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów ze Strzelec.

- 18 września z jednodniową roboczą wizytą przybyła do Strzelec dwuosobowa delegacja Seniorów z Angermünde. Podczas wizyty omówiono program kolejnego spotkania, które odbędzie się w ramach Tygodnia Seniora w październiku.

- 16 października 10 osobowa grupa seniorów z Angermünde uczestniczyła w VI Turnieju Seniorów. We współzawodnictwie udział wzięło 5 Klubów Seniora a rywalizacja była także elementem integracji i poznawania. Podczas spotkania omówiono także przebieg kolejnej wizyty w Strzelcach w grudniu.

- 13 listopada pięcioosobowa delegacja, której przewodniczył burmistrz Wiesław Sawicki udała się do Angermünde. Celem jednodniowej roboczej wizyty były rozmowy dotyczące planów działań i kontaktów w 2013 roku. Nasza delegacja przedstawiła konkretne zamierzenia, które chcielibyśmy zrealizować przy udziale partnerskim Angermünde. Zapoznaliśmy się także z systemem funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowej w Gminie Angermünde, które to trzy dziedziny mają być podstawą realizowanych projektów.

- w dniach 15 – 17 grudnia siedmioosobowa grupa seniorów z Angermünde po raz kolejny uczestniczyła w Wigilii Miejskiej. W tegorocznym spotkaniu Wigilijnym Wielu Kultur uczestniczyły także mniejszości narodowe Łemków i Romów. Goście z Niemiec poznali także bliżej kulturę i tradycje łemkowskie ( zwiedzili cerkiew i siedzibę „Lemko Tower”). Zapoznali się również z wykonywanymi przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej świątecznymi ozdobami.

 

2013 r.

- W dniach 30 kwietnia- 2 maja zorganizowano Polsko-Niemiecki Festiwal Filmowy- to jeden z wielu elementów i atrakcji podczas Strzeleckiej Majówki. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele z Gminy Angermünde, a projekt dofinansowany przez Euroregion Pro Europa Viadrina realizowany był przez Strzelecki Ośrodek Kultury.

- W dniach 21-23 czerwca na Jarmark Strzelecki przyjechały do Strzelec delegacje z Angermünde, Fürstenwalde, Rüdersdorf/ Niemcy oraz z Jammerbugt/Dania. Sobotni- jarmarkowy dzień- rozpoczął się od złożenia kwiatów pod obeliskami na Cmentarzu Komunalnym. Goście zapoznali się z realizowanymi przez strzelecki samorząd zadaniami i inwestycjami – także tymi, które mają za zadanie zachowanie dziedzictwa kulturowego- choćby rewitalizacja średniowiecznych murów i Baszty Więziennej. Wzięli udział w korowodzie i oficjalnym otwarciu Jarmarku. Burmistrzowie - Wiesław Sawicki i Wolfgang Krakow omawiali także propozycje kolejnych wspólnych przedsięwzięć i spotkań mieszkańców obu gmin.

- od 5 do 10 lipca realizowano projekt „ Jesteśmy sąsiadami, poznajmy się bliżej. Współpraca Ochotniczej Straży Pożarnej”, w którym uczestniczyli młodzi strażacy z Angermünde, Tornesch i Strzelec. Projekt dofinansowany został ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina i Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.To już ,kolejne spotkanie strażaków, którego zadaniem jest poznanie, nabywanie doświadczeń i współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- W dniu 4 września ośmioosobowa grupa seniorów ze Strzelec uczestniczyła w Brüssow w spotkaniu z zaprzyjaźnionymi seniorami z Angermünde. prezentacje kulturalne, spotkania z władzami Landu i Gminy oraz rozmowy na temat kolejnych tegorocznych spotkań i kontaktów wypełniły całkowicie program wizyty.

- w dniu 9.10.2013r odbył się VII Turniej Klubów Seniora. To kolejna okazja do spotkań seniorów ze Strzelec i Angermünde. Dziewięcioosobowa delegacja Gości z Niemiec uczestniczyła w przygotowanych przez strzeleckich seniorów zabawach i konkursach. Podczas wizyty omawiano także zaplanowane jeszcze na ten rok dwa kolejne spotkania.

- 2 listopada- na zaproszenie stowarzyszenia V.dk Sozialverband K.V Uckermark do Angermünde udała się dziewięcioosobowa grupa strzeleckich seniorów oraz przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej. Celem wyjazdu był udział w targach rękodzieła osób niepełnosprawnych. Nasza delegacja zawiozła wykonane przez uczestników WTZ we własnych pracowniach różne przedmioty i ozdoby. Otwierający targi burmistrz Angermünde Wolfgang Krakow podkreślał aktywną współpracę i bezpośrednie kontakty mieszkańców naszych miast.

- 15 grudnia strzelecki Rynek Miejski zapełnił się mieszkańcami, którzy zasiedli do wspólnego Wigilijnego Stołu. Tradycyjnie w wydarzeniu tym uczestniczyła ośmioosobowa delegacja seniorów z Angermünde z Panią Sonią Sasse na czele. Niemieccy seniorzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach i wigilijnym spotkaniu. Ponadto złożyli wizytę członkom Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej oraz w strzeleckim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

- 28 grudnia delegacja Seniorów z Niemiec ( Angermünde) przywiozła do Strzelec sprzęt rehabilitacyjny, w tym łóżka, wózki, kołdry, balkoniki. Całość sprzętu rozdysponuje MGOPS wśród swoich podopiecznych i innych osób potrzebujących. Akcję po raz kolejny koordynował strzelecki Klub Seniora „ Pogodny Uśmiech”.

Rok  2014

11 stycznia Seniorzy z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia z Angermünde przywieźli do Strzeleckiego Klubu Seniora „Pogodny Uśmiech” sprzęt rehabilitacyjny (specjalistyczne łóżka) , który został przekazany dla osób niepełnosprawnych. To już kolejna bezinteresowna akcja Seniorów. 

9 marca, dziesięcioosobowa grupa strzeleckiego Klubu Seniora gościła u swych przyjaciół z Angermünde. Okazją do wizyty było wspólne świętowanie w Bollewick- Mecklenburg Międzynarodowego Dnia Kobiet. Różne pokazy, prezentacje i wystawy umiliły pobyt wszystkim seniorom.

30.04.-2.05. Majowy Przegląd Zespołów Muzycznych. Oprócz wydarzeń sportowych - Strzelecka Majówka była swoistym przeglądem potencjału muzycznego naszej Gminy. Aktywnie w te wydarzenia wpisała się także szesnastoosobowa grupa partnerów  z  Angermünde. Projekt dofinansowany ze środków EPEV.

Od 11 do 13 czerwca nasi uczniowie z PSP w Strzelcach gościli z wizytą w zaprzyjaźnionej szkole „Gustav Bruhn” w Angermünde.  Program kolejnego (szóstego) spotkania wypełniony był uczestnictwem w lekcjach informatyki, plastyki, muzyki i języka niemieckiego. Ponadto  wspólny relaks, odpoczynek, zwiedzanie zabytków i spotkanie z Burmistrzem W. Krakowem motywowały do porozumiewania się w j. niemieckim. Projekt dofinansowany ze środków EPEV.

18 czerwca dziewięcioosobowa delegacja strzeleckich Seniorów wspólnie z przyjaciółmi z Angermünde zwiedzała „Ogrody Świata” w Berlinie. Podczas spotkania omawiano także kolejne zaplanowane na ten rok wizyty.

Wizyta delegacji z Angermünde i Fürstenwalde podczas Święta Miasta „10 lat w UE”. Tegoroczne spotkanie obchodzone było jako Jubileusz 10 lat w UE i 20 lecie oficjalnej współpracy z Angermünde. W uroczystościach udział wzięła 7 osobowa delegacja z Angermünde ( z burmistrzem W. Krakowem), członkowie Związku Przesiedlonych z Fürstenwalde ( z przewodniczącym Hermanem Schmückiem) i K-H Klakow z Elmshorn. Złożenie kwiatów pod obeliskami, konferencja dotycząca historii współpracy z Angermünde, poznanie najważniejszych efektów i osiągnięć naszego miasta po wejściu do UE oraz oczywiście udział i oficjalne otwarcie Święta to najważniejsze elementy tegorocznych obchodów. Projekt dofinansowany ze środków EPEV.

23 sierpnia z wizytą do Strzeleckiego Klubu Seniora przybyła dwuosobowa delegacja seniorów z Angermünde. Robocza wizyta dotyczyła organizacji tegorocznych spotkań i wizyt.

8 października na VIII Turnieju Klubów Seniora gościliśmy jak zawsze partnerów z Angermünde. 13 osobowa delegacja aktywnie uczestniczyła w święcie seniorów biorąc udział w rywalizacji pomiędzy 6-cioma Klubami.

2 listopada - Klub Seniora „Pogodny Uśmiech” ponownie udał się do Angermünde na coroczną wystawę rękodzieła. Swoje prace prezentowali wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

12 listopada szefowa Seniorów z Angermünde – Sonia Sasse gościła w Strzelcach w Klubie Seniora przywożąc ze sobą świąteczne podarunki dla strzeleckich seniorów.

14-15 grudnia 9 osobowa delegacja Seniorów z Angermünde gościła na strzeleckiej Miejskiej Wieczerzy Wigilijnej. Tradycyjnie odbyła się także Wigilia w Klubie Seniora i wizyta Gości z Niemiec w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.