Bezpłatne komunikaty Utrudniena drogowe Bezpłatne sms-y Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
UWAGA! IMiGW ostrzega przed wysokokimi temperaturami. Więcej http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Historia od 2011

2011

- W dniach 27-28 kwietnia przebywał w Strzelcach Karl - Heinz Klakow ( były mieszkaniec dawnego Powiatu Friedeberg). Wizyta odbyła się z inicjatywy burmistrza Tadeusza Federa a dotyczyła organizacji i przygotowania wystawy historycznej o mieście, która prezentowana będzie podczas obchodów Jubileuszu 725 lecia Strzelec.

- 13 - 19 czerwca gościł w Strzelcach Karl - Heinz Klakow, który wspólnie z pracownikami Strzeleckiego Ośrodka Kultury przygotowywał wystawę dotyczącą historii miasta, na którą przywiózł swoje pamiątki rodzinne. Podczas tej wizyty Pan Klakow przekazał także naszej Bibliotece Publicznej kolejną partię publikacji niemieckich autorów- wzbogacając biblioteczne zbiory.

- 18 czerwca 2011r. nasze miasto obchodziło uroczyście swój Jubileusz 725 lecia.

Właśnie z tej okazji do Strzelec  w dniach 17 - 19 czerwca przybyły delegacje miast partnerskich z Tornesch z burmistrzem Rolandem Krügelem  oraz z Gminy Jammerbugt i Angermünde.

W ramach realizowanego przez Gminę i dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej projektu: „Mała Ojczyzna - Wspólna Europa. Jubileusz 725 lecia Strzelec Krajeńskich ( Friedeberga)" odbyło się wiele interesujących wydarzeń. Podczas wielostronnych spotkań rozmawiano o dalszej współpracy, jej kierunkach i dotychczasowych doświadczeniach.

18 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miast partnerskich oraz delegacje z Fürstenwalde i Rüdersdorfu. Kolejnym punktem programu było otwarcie wystawy dotyczącej historii miasta. Wystawę przygotowano we współpracy z Panem Karlem- Heinzem Klakowem.

Centralnym miejscem jubileuszowych uroczystości był Rynek Miejski, na którym dokonano odsłonięcia zegara słonecznego upamiętniającego Jubileusz 725 lecia. W tym świątecznym ale także bardzo pracowitym  dniu nie zapomniano także o „ wszystkich tych, którym ziemia ta była ojczyzną" i na cmentarzu komunalnym wszystkie delegacje złożyły okazjonalne wieńce oddając hołd i cześć wszystkim, którzy tworzyli historię miasta i dbali o jego rozwój.

Wszyscy zaproszeni Goście jak i setki mieszkańców naszej gminy uczestniczyli w barwnym korowodzie, który  dotarł na Rynek Miejski gdzie burmistrz Strzelec Krajeńskich w asyście całej Rady Miejskiej oraz oczywiście  zaproszonych Gości dokonał uroczystego- oficjalnego otwarcia Jubileuszu.

Projekt „ Jubileuszowe obchody 725 lecia Strzelec Krajeńskich" realizowany przez SOK dofinansowany został przez Euroregion Pro Europa Viadrina ze środków EWT.

- 18 czerwca w PSP w Strzelcach miało miejsce spotkanie dyrekcji strzeleckiej podstawówki z Panią Marii Leipold- dyrektor Johannes - Schwennesen- Schule z Tornesch. Obie strony wyraziły zainteresowanie współpracą i nawiązaniem kontaktów. Podstawą współpracy ma być realizacja i udział w projektach w ramach programu eTwinning.

- W dniach 22-24 września w Strzelcach gościliśmy Karla- Heinza Klakowa, który wraz z pracownikami Strzeleckiego Ośrodka Kultury dokonał zamknięcia trwającej od czerwca wystawy historycznej, na którą przekazał swoje eksponaty- pamiątki rodzinne.


2012r.

- W dniach 27 do 29 kwietnia ośmioosobowa delegacja pod przewodnictwem burmistrza Wiesława Sawickiego gościła w Tornesch. Powodem i okazją do wizyty był Jubileusz 10 lecia współpracy.

Podczas wizyty oprócz oficjalnych uroczystości jubileuszowych ( spotkania przedstawicieli wszystkich miast partnerskich, posadzenia symbolicznych drzewek, odsłonięcia okolicznościowej tablicy) odbyło się kilka ważnych spotkań roboczych dotyczących dalszej współpracy.

Przedstawiciele szkół podstawowych z Tornesch, Strzelec Krajeńskich, Jammerbugt/Dania i Gmünden/Austria rozmawiali o możliwościach i różnych wariantach współpracy szkół. Swoje propozycje i możliwości przedstawili także seniorzy z Jammerbugt, Tornesch oraz Strzelec. Strzelecka delegacja odbyła także spotkanie dotyczące kontynuacji współpracy strażaków z OSP.

- 9 – 10 sierpnia przebywała w Strzelcach 23 osobowa delegacja z Tornesch, której przewodniczył burmistrz Roland Krügel. Podczas spotkania burmistrz – Wiesław Sawicki opowiedział o charakterze gminy, jej położeniu, gospodarce, oświacie oraz o zadaniach i funkcjonowaniu administracji.

Goście udali się na krótki spacer po mieście, poznali jego historię i najważniejsze zabytki. W Warsztatach Terapii Zajęciowej poznali metody i formy aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich aktywność na regionalnym rynku.Ważnym elementem wizyty było przekazanie przez burmistrza Rolanda Krügela drobnego sprzętu dla strażaków z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

- W dniach 19 – 21 października czteroosobowa delegacja ze Strzelec uczestniczyła w święcie powieszenia wiechy na budowanej remizie OSP w Tornesch. Strzeleccy strażacy uczestniczyli w uroczystościach oraz prowadzili rozmowy dotyczące planowanych do realizacji na 2013 rok projektów z zakresu współdziałania OSP.


2013r.

- 19 do 21 kwietnia gościła w Tornesch oficjalna delegacja, której przewodniczył burmistrz Wiesław Sawicki. Delegacja uczestniczyła w otwarciu remizy straży w Tornesch - Esingen. Podczas wizyty delegacja zapoznała się także z postępem prac przy remoncie i budowie drugiej strażnicy w Tornesch – Ahrenlohe. W trakcie pobytu w Tornesch omawiano także kolejne tegoroczne spotkania i projekty dotyczące współpracy OSP - szczególnie zaplanowany na początek lipca obóz szkoleniowy.

- od 5 do 10 lipca w Strzelcach realizowano projekt „ Jesteśmy sąsiadami, poznajmy się bliżej. Współpraca Ochotniczej Straży Pożarnej”. Uczestniczyli w nim młodzi strażacy z Tornesch, Angermünde i Strzelec. Projekt dofinansowany został ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina i Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

To już kolejne spotkanie strażaków, którego zadaniem jest poznanie, nabywanie doświadczeń i współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 2014r.

4-5 września -wizyta „Lemko Tower” w Tornesch. Na zaproszenie Centrum Kultury „TOrnescher Allerlei” 12 osobowa grupa „Lemko Tower” gościła w Tornesch. Nasi muzycy zapoznali się z możliwościami współpracy i działaniami z zakresu kultury prowadzonymi przez to Stowarzyszenie.

Strażacy z wizytą w Tornesch.
27- 28 września strażacy ochotnicy z Gminy Strzelce uczestniczyli w Tornesch w święcie tamtejszych strażaków.

Na zaproszenie Burmistrza Rolanda Krügela i strażaków z Tornesch, czteroosobowa delegacja z naszej gminy uczestniczyła w oficjalnym przekazaniu dla niemieckich jednostek dwóch nowych pojazdów: samochodu do ratownictwa drogowego oraz samochodu –drabiny.Był to jednocześnie ostatni etap związany z remontem i wyposażeniem  strażnic w Tornesch.Podczas wizyty omawiano także możliwości i plany kontaktów w 2015 roku w zakresie wymiany kulturalnej, szkolnej i oczywiście współpracy OSP.