Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
UWAGA: Silne porywy wiatru - więcej na stronach IMGiW

Historia od 2011

2011

- 18 czerwca 2011r. nasze miasto obchodziło uroczyście swój Jubileusz 725 lecia.

Właśnie z tej okazji do Strzelec  w dniach 17 - 19 czerwca przybyły delegacje miast partnerskich z Gminy Jammerbugt ( Dania) z burmistrzem Mogensem Gade oraz z Tornesch i Angermünde.

W ramach realizowanego przez Gminę i dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej projektu: „Mała Ojczyzna - Wspólna Europa. Jubileusz 725 lecia Strzelec Krajeńskich" odbyło się wiele interesujących wydarzeń. Podczas wielostronnych spotkań rozmawiano o dalszej współpracy, jej kierunkach i dotychczasowych doświadczeniach.

W Urzędzie Miejskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miast partnerskich oraz delegacje z Fürstenwalde i Rüdersdorfu. Kolejnym punktem programu było otwarcie wystawy dotyczącej historii miasta. Wystawę przygotowano we współpracy z Panem Karlem- Heinzem Klakowem.

Centralnym miejscem jubileuszowych uroczystości był Rynek Miejski, na którym dokonano odsłonięcia zegara słonecznego upamiętniającego Jubileusz 725 lecia. W tym świątecznym ale także bardzo pracowitym  dniu nie zapomniano także o „ wszystkich tych, którym ziemia ta była ojczyzną" i na cmentarzu komunalnym wszystkie delegacje złożyły okazjonalne wieńce oddając hołd i cześć wszystkim, którzy tworzyli historię miasta i dbali o jego rozwój.

Setki mieszkańców naszej Gminy oraz wszyscy zaproszeni Goście uczestniczyli w barwnym korowodzie, który  dotarł na Rynek Miejski a burmistrz Strzelec Krajeńskich w asyście całej Rady Miejskiej oraz oczywiście  zaproszonych Gości dokonał uroczystego- oficjalnego otwarcia Jubileuszu.

Rok 2013

- w dniach 7 – 9 czerwca w Gminie Jammerbugt odbyło się oficjalne spotkanie delegacji z Tornesch/Niemcy, Strzelec Krajeńskich i Jammerbugt z okazji jubileuszu współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami.

W 2013 roku Tornesch i Jammerbugt obchodzą jubileusz 5 lecia podpisania umowy o współpracy a nasza gmina i Gmina Jammerbugt –Jubileusz 20 lecia.

Strzelecka siedmioosobowa delegacja ( z burmistrzem Wiesławem Sawickim i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Grochalą) uczestniczyła w warsztatach, których tematem była kultura i turystyka, oświata, przedsiębiorczość i ochrona środowiska. Omawiano dotychczasowe dwustronne działania oraz planowano kierunki i zadania do realizacji w najbliższym czasie.

Strzelecka delegacja zapoznała się także z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów w Aabybro.

- W dniach 20 – 23 czerwca gościliśmy w Strzelcach ponad czterdziestoosobową grupę tancerzy ze Stowarzyszenia Tańca Ludowego SALTUM z Gminy Jammerbugt/Dania. Gospodarzem wizyty był strzelecki zespół „KRAJNA”. W ramach wizyty odbyły się warsztaty taneczne, goście poznali historię i przyrodę naszej gminy.

- W dniach 21-23 czerwca na Jarmark Strzelecki przyjechały do Strzelec delegacje z Jammerbugt/Dania oraz z Angermünde, Fürstenwalde, Rüdersdorf/ Niemcy. Obecny by także Pan Karl-Heinz Klakow- mieszkaniec dawnego Powiatu Friedeberg.

Oficjalne sobotnie uroczystości poprzedzone były Warsztatami Folkloru, z udziałem Stowarzyszenia Tańca Ludowego SALTUM z Gminy Jammerbugt/Dania. Jarmarkowy dzień- rozpoczął się od złożenia kwiatów pod obeliskami na Cmentarzu Komunalnym. Goście zapoznali się z realizowanymi przez strzelecki samorząd zadaniami i inwestycjami – także tymi, które mają za zadanie zachowanie dziedzictwa kulturowego- choćby rewitalizacja średniowiecznych murów i Baszty Więziennej. Wzięli udział w korowodzie i oficjalnym otwarciu Jarmarku

 

Rok 2014

5-6 września – wizyta „Lemko Tower” w Jammerbugt. Jubileusz 50 lecia orkiestry „Brovst Pigegarde”  i organizacja festiwalu muzycznego „Brovst Musikfest” to powody zaproszenia zespołu „ Lemko Tower” do Gminy Jammerbugt. Muzycy nasi oprócz występów i koncertów rozmawiali na temat nawiązania bezpośredniej współpracy  z partnerami z Danii.