IV Piątka Na Rynku Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y

IV Piątka Na Rynku

Kolejna edycja imprezy biegowej w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipich Górach – miejsca integracji oraz pielęgnowania tradycji i kultury mieszkańców

Tytuł projektu:

„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipich Górach - miejsca integracji oraz pielęgnowania tradycji i kultury mieszkańców"

Opis:

Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz integracja, poprzez doposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej w Lipich Górach. W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt : stoły, krzesła, lampy oświetleniowe , zamontowano drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicy. Ponadto zakupiono: kuchenkę elektryczną, chłodziarko-zamrażarkę, kuchenkę mikrofalową oraz umeblowano pomieszczenie kuchenne.

Rok:

2010

 

Program:

PROW 2007-2013

Kwota dofinansowania:

20 663,30 PLN

Koszt całkowity:

36 033,20 PLN