Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

ZPORR: Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich

Tytuł projektu:

„Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich"

Opis:

Zadanie pn.„Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich" polegało m.in. na: zagospodarowaniu placu rynkowego, budowie parkingów, wymianie pokryć dachowych kamienic(dachówka ceramiczna karpiówka), renowacji elewacji kamienic z ociepleniem, budowie punktu informacji turystycznej z toaletą publiczną.

Rok:

2006-2007

 

Program:

ZPORR

Kwota dofinansowania:

565.314,51 PLN

Koszt całkowity:

2 368 031,13 PLN