Utrudniena drogowe Kursy dla seniorów Bezpłatne sms-y Stop pożarom traw Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów z terenów wiejskich - www.sgo5.pl

Samorządowy Informator SMS 

Samorządowy Informator SMS jest odpowiedzią na wzrastającą potrzebę poprawy jakości bezpośredniej komunikacji władz Gminy z mieszkańcami.

Jak informujemy powyżej SI SMS jest systemem służącym do bezpośredniego ostrzegania i informowania mieszkańców za pomocą telefonów komórkowych. Informacje z Gminy przekazywane są w postaci wiadomości SMS, a więc dostępne są dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może otrzymywać praktycznie każdy.

System wprowadzony w Gminie, pozostawia mieszkańcom swobodę wyboru. To oni decydują czy i o jakim zakresie spraw chcą być informowani. Ważne, że będzie to informacja darmowa, docierająca bezpośrednio do zainteresowanych.

Przygotowanych zostało kilka serwisów:

-        e-komunikaty dla mieszkańców (SMS rejestracyjny o treści Tak.fsd04) -  do osób zarejestrowanych w tej grupie przekazywane będą najważniejsze informacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy, zwłaszcza o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych, alarmowych, jak również bezpłatnych badaniach lekarskich, konsultacjach społecznych. Serwis ten zostanie również udostępniony policji, straży pożarnej w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, np.: poszukiwanie zaginionych osób, groźnych przestępców czy nieoczekiwana konieczność ewakuacji mieszkańców;

-        wydarzenia sportowe i kulturalne (SMS rejestracyjny o treści Tak.fsd04ws) -  osoby zarejestrowane w tej grupie otrzymywać będą informacje o imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych akcjach organizowanych przez Gminę;

-        przetargi i zamówienia publiczne (SMS rejestracyjny o treści Tak.fsd04p) -  serwis ten przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są ofertą sprzedaży nieruchomości, przetargami i zamówieniami publicznymi ogłaszanymi przez Burmistrza.

Ponadto w oparciu o podział terytorialny Gminy utworzone zostały 24 serwisy przeznaczone do zarejestrowania się w miejscu zamieszkania.

W zamieszczonej powyżej tabeli wskazane są treści SMS-ów rejestrujących do poszczególnych sołectw i miasta Strzelce Krajeńskie.

Rejestracja w miejscu zamieszkania jest bardzo istotna, ponieważ o sprawach, które dotyczyć będą tylko określonej terytorialnie grupy mieszkańców, zostaną powiadomione osoby zarejestrowane w tej grupie, te dla których dedykowana jest dana informacja. W przypadku awarii, przerw w dostawie wody, ciepła, opóźnień w dowozie dzieci do szkoły dotyczących tylko kilku sołectw, informacja przekazana zostanie tylko osób zarejestrowanych w tych sołectwach.

Podział terytorialny pozwoli na przekazywanie informacji tylko do osób zainteresowanych, ograniczając jednocześnie koszt wysyłki SMS-ów, ponoszony każdorazowo przez Gminę.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: 95/7636314 lub 95/7636347.