Odpady - harmonogram Ograniczenia w pracy urzędu Nowe ograniczenia Koronawirus Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Odpady - harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie od 1 do 30 kwietnia 2020

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Nowe ograniczenia

Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer - odłóżmy na później - mówi premier.

Koronawirus

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach. Czytaj więcej na stronie www.gov.pl

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zawieszone zajęciach w szkołach, przedszkolach i żłobkacch oraz organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

Zamiana lokalu


ZAMIANA MIESZKAŃ

 

Miejsce załatwienia

− Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 36

− Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).

 

Wymagane dokumenty

− Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.

- W przypadku wniosku składanego przez najemcę lokalu nie należącego do mieszkaniowego zasobu gminy do wniosku należy załączyć zaświadczenia
o dochodzie za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wszystkich członków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.

 

Postępowanie

Zamiany lokali mieszkalnych dokonywane są wyłącznie za zgodą Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Gmina realizuje zamianę mieszkań:

- na lokal wolny w zasobie o mniejszej powierzchni od dotychczas zajmowanego,

- na lokal wolny w zasobie o większej powierzchni od dotychczas zajmowanego,

- na lokal o wyższym standardzie w przypadku, gdy zajmowany lokal spełnia kryterium lokalu socjalnego, w przypadku spełniania kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy na czas nieoznaczony,

- lokalu na czas nieoznaczony na lokal socjalny, w przypadku spełniania kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy na lokal socjalny.

 

Możliwa jest również zamiana lokalu z mieszkaniowego z zasobu gminy a najemcą lokalu nie należącego do zasobu gminy pod warunkiem:

- zachowania minimum 5 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę uprawnioną,

- strony nie posiadają zadłużenia z tytułu czynszu,

- najemca przejmujący lokal z zasobu mieszkaniowego gminy musi spełnić kryterium dochodowe uprawniające do zawarcia umowy na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).

Uchwała Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.

Załącznik - Wniosek


 

Załączone pliki