Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Zamiana lokalu


ZAMIANA MIESZKAŃ

 

Miejsce załatwienia

− Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 36

− Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).

 

Wymagane dokumenty

− Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.

- W przypadku wniosku składanego przez najemcę lokalu nie należącego do mieszkaniowego zasobu gminy do wniosku należy załączyć zaświadczenia
o dochodzie za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wszystkich członków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.

 

Postępowanie

Zamiany lokali mieszkalnych dokonywane są wyłącznie za zgodą Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Gmina realizuje zamianę mieszkań:

- na lokal wolny w zasobie o mniejszej powierzchni od dotychczas zajmowanego,

- na lokal wolny w zasobie o większej powierzchni od dotychczas zajmowanego,

- na lokal o wyższym standardzie w przypadku, gdy zajmowany lokal spełnia kryterium lokalu socjalnego, w przypadku spełniania kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy na czas nieoznaczony,

- lokalu na czas nieoznaczony na lokal socjalny, w przypadku spełniania kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy na lokal socjalny.

 

Możliwa jest również zamiana lokalu z mieszkaniowego z zasobu gminy a najemcą lokalu nie należącego do zasobu gminy pod warunkiem:

- zachowania minimum 5 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę uprawnioną,

- strony nie posiadają zadłużenia z tytułu czynszu,

- najemca przejmujący lokal z zasobu mieszkaniowego gminy musi spełnić kryterium dochodowe uprawniające do zawarcia umowy na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).

Uchwała Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.

Załącznik - Wniosek


 

Załączone pliki