Bezpłatne komunikaty Utrudniena drogowe Bezpłatne sms-y Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
UWAGA! IMiGW ostrzega przed wysokokimi temperaturami. Więcej http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Zamiana lokalu


ZAMIANA MIESZKAŃ

 

Miejsce załatwienia

− Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 36

− Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).

 

Wymagane dokumenty

− Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.

- W przypadku wniosku składanego przez najemcę lokalu nie należącego do mieszkaniowego zasobu gminy do wniosku należy załączyć zaświadczenia
o dochodzie za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wszystkich członków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.

 

Postępowanie

Zamiany lokali mieszkalnych dokonywane są wyłącznie za zgodą Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Gmina realizuje zamianę mieszkań:

- na lokal wolny w zasobie o mniejszej powierzchni od dotychczas zajmowanego,

- na lokal wolny w zasobie o większej powierzchni od dotychczas zajmowanego,

- na lokal o wyższym standardzie w przypadku, gdy zajmowany lokal spełnia kryterium lokalu socjalnego, w przypadku spełniania kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy na czas nieoznaczony,

- lokalu na czas nieoznaczony na lokal socjalny, w przypadku spełniania kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy na lokal socjalny.

 

Możliwa jest również zamiana lokalu z mieszkaniowego z zasobu gminy a najemcą lokalu nie należącego do zasobu gminy pod warunkiem:

- zachowania minimum 5 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę uprawnioną,

- strony nie posiadają zadłużenia z tytułu czynszu,

- najemca przejmujący lokal z zasobu mieszkaniowego gminy musi spełnić kryterium dochodowe uprawniające do zawarcia umowy na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234
ze zmianami).

Uchwała Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.

Załącznik - Wniosek


Załączone pliki