Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Zmiana imion i nazwisk

W celu zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć następujące dokumenty:


- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy


- odpis zupełny (stosownie do sytuacji )

   * akty małżeństw dokumentujące wszystkie zawarte związki małżeńskie

   * akt nieżyjącego małżonka


  1. Oświadczenie drugiego rodzica wyrażającego zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka-składane w obecności urzędnika
  2. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat, na zmianę jęgo imienia /nazwiska-składane w obecności urzędnika
  3. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy obojga małżonków, każdy składa odrębne podanie
  4. Dowody potwierdzające posługiwanie się wnioskowanym imieniem lub nazwiskiem

Decyzję dotyczącą zmiany imienia/nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub ostatniego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy.


Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.


Termin załatwienia sprawy - do 30 dni


Opłata skarbowa wynosi:

  • decyzja o zmianie imion i nazwisk - 37 zł
  • potwierdzenie kserokopii za każdą stronę 5 zł
  • potwierdzenie własnoręczności podpisu 9 zł
  • zaświadczenia - 26 zł


INFORMACJA

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej.

W przypadku nie złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego zostanie on unieważniony po upływie 3 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności, a w przypadku obywateli przebywających za granicą - po upływie 4 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności.

Podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (DZ. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póź. zm.).