Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Zmiana imion i nazwisk

W celu zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć następujące dokumenty:


- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy


- odpis zupełny (stosownie do sytuacji )

   * akty małżeństw dokumentujące wszystkie zawarte związki małżeńskie

   * akt nieżyjącego małżonka


  1. Oświadczenie drugiego rodzica wyrażającego zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka-składane w obecności urzędnika
  2. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat, na zmianę jęgo imienia /nazwiska-składane w obecności urzędnika
  3. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy obojga małżonków, każdy składa odrębne podanie
  4. Dowody potwierdzające posługiwanie się wnioskowanym imieniem lub nazwiskiem

Decyzję dotyczącą zmiany imienia/nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub ostatniego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy.


Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.


Termin załatwienia sprawy - do 30 dni


Opłata skarbowa wynosi:

  • decyzja o zmianie imion i nazwisk - 37 zł
  • potwierdzenie kserokopii za każdą stronę 5 zł
  • potwierdzenie własnoręczności podpisu 9 zł
  • zaświadczenia - 26 zł


INFORMACJA

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej.

W przypadku nie złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego zostanie on unieważniony po upływie 3 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności, a w przypadku obywateli przebywających za granicą - po upływie 4 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności.

Podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (DZ. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póź. zm.).