Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Małżeństwo cywilnoprawne

Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:


przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.

złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz:

- jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;


- jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.


- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie  małżeństwa.


- złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.


- cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność    zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.


Opłata skarbowa za każdy przedstawiany odpis skrócony wynosi 22 zł


Ograniczenia wiekowe.


  • Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat
  • Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.


Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa -84 zł


Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.


Opłata skarbowa:

  • za decyzję - 39 zł


Do zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi)


Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą - dokumenty jak do zawarcia małżeństwa.


Opłata skarbowa:

za zaświadczenie - 38 zł