Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Sporządzenie aktu urodzenia

Do sporządzenie aktu urodzenia na podstawie zgłoszeń szpitalnych konieczne jest:


  • zaświadczenie lekarskie "zgłoszenie urodzenia" wydane przez lekarza lub zakład służby zdrowia 


  • zgłoszenia urodzenia dziecka, urodzonego poza Strzelcami Krajeńskimi można dokonać za pośrednictwem tut. USC, gdy rodzice lub jedno z rodziców ma miejsce zameldowania na terenie gminy Strzelec Krajeńskich. Okazać należy książeczkę zdrowia dziecka lub inny dokument potwierdzający urodzenie dziecka.


  • dowody osobiste rodziców


  • akt małżeństwa rodziców (do wglądu)


  • akt urodzenia matki (do wglądu), jeśli jest panną.


Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.


Do sporządzenia aktu urodzenia na podstawie postanowień sądowych konieczne jest:


  • postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka


  • dowody osobiste rodziców


Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.