Zbiórka krwi Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Zbiórka krwi

Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się w strzeleckim magistracie. Wchodzić będziemy od strony parkingu.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Wymeldowanie cudzoziemców

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego

 

Tytuł sprawy:

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia:

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowania z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy dotyczy cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii.

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej polskiej nie przekracza 14 dni.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu, w organie gminy w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia.

Po przyjęciu zgłoszenia meldunkowego osoba meldująca się otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec dokonuje ustnie w organie gminy.

Miejsce składania/odbioru dokumentów:

Urząd Miejski ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- paszport lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

- dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np.:

karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany (nie dotyczy cudzoziemców mogących podróżować do Polski bez wiz, dlatego przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)

- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik

Czas realizacji: niezwłocznie

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Uwagi: brak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2017.657 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2015.1852 ze zm.)

Załączniki: brak

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel