Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Plan gospodarki odpadami

ODPADY oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. z 2001r .Nr 62, poz. 628), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.


Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne (bytowe) to zarówno stałe jak i ciekłe substancje, które powstają również w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności.

Stałe odpady komunalne charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem składu chemicznego i fizycznego, które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska, głównie  ze względu na przemiany biochemiczne i produkty rozkładu (amoniak, metan, siarczany, siarkowodór, azotany, azotyny itp.), mogą być przyczyną skażenia powietrza, gleby, wód podziemnych i gruntowych. Odpady tego typu stanowią dobrą pożywkę dla bakterii chorobotwórczych, a ich składowiska stwarzają odpowiednie warunki dla żerowania zwierząt takich jak np. gryzonie, ptaki, insekty mogące przenosić zarazki na inne obszary.


Mądre rady na odpady

  1. Wybierz jak najmniej szkodliwe opakowanie. Opakowania różnią się między sobą pod względem szkodliwości dla środowiska. W wielu przypadkach jest jasne, które opakowanie jest najmniej uciążliwe dla środowiska.

  1. Kupuj napoje tylko w butelkach szklanych i za kaucją. Napoje - wody mineralne i soki - w butelkach mają nie tylko bardziej przyjazne środowisku opakowanie i niższą cenę. Często górują one wyższą jakością nad napojami w opakowaniach kartonowych (zwróć uwagę na medale z Targów Zdrowej Żywności).

  1. Zdecyduj się na zakupy w większych opakowaniach. Jeśli to możliwe, staraj się kupować towary w większych ilościach. Unikaj towarów w małych porcjach np. mini jogurty, soki (oczywiście nie dotyczy to artykułów, które przed spożyciem mogłyby ulec zepsuciu).

  1. Korzystaj z pudełek, pojemników i kubków, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania. Do przechowywania artykułów żywnościowych najlepiej jest użyć trwałych pojemników z przykrywkami zamiast jednorazowych - z folii plastikowej czy aluminiowej.

  1. Miej zawsze przy sobie torbę na zakupy. Płócienna torba na zakupy jest prostym i przydatnym rozwiązaniem. Pod każdym względem jest lepsza  od torebki plastikowej. Stojąc przy kasie uważaj na to, by twoje zakupy nie zostały zapakowane do plastikowej torebki.

  1. Wyrzucaj zużyte szklane opakowania do specjalnego pojemnika na szkło. Stłuczka może być z powodzeniem przetworzona na surowiec do produkcji nowych butelek i słoików. Pozwoli to zaoszczędzić od 25 do 30% energii, a przez to zmniejszy się szkodliwy wpływ na przyrodę i krajobraz (mniejsze wydobycie kamienia i piasku). Ze względu na brak konieczności powtórnego użycia sody (jest ona niezbędna przy produkcji szkła), zostanie zmniejszone zanieczyszczenie wód.

Unikaj jednorazowych plastykowych sztućców, maszynek do golenia, zapalniczek - przedmioty te mają swoje wielorazowe, trwałe i tańsze odpowiedniki.

 

Uchwała U_XXIII_141_2004.doc
Strona tytułowa PGO_01.doc
Autorzy PGO_02.doc
Spis treści PGO_03.doc
Wstęp PGO_04.doc
Analiza obecnego stanu gospodarki odpadami PGO_05.doc
Prognoza zmian ilości i składu odpadów PGO_06.doc
Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami PGO_07.doc
Gminny system gospodarki odpadami PGO_08.doc
Zadania krótkoterminowe dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2004 - 2008 PGO_09.doc
Krótkoterminowy plan działań oraz długoterminowy program strategiczny w zakresie gospodarki odpadami PGO_10.doc
Zasady prowadzenia edukacji w zakresie gospodarki odpadami PGO_11.doc
Nakłady inwestycyjne wprowadzania systemu gospodarki odpadami PGO_12.doc
Sposoby finansowania realizacji planu PGO_13.doc
Systemy monitoringu i oceny wdrażania planu PGO_14.doc
Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko PGO_15.doc
Streszczenie w języku niespecjalistycznym PGO_16.doc
Załączniki PGO_17.doc
Rozmieszczenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów oraz dzikich wysypisk na terenie gminy Strzelce Krajeńskie PGO_18.doc