Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Użytki rolne według bilansu ewidencyjnego

Ogólna powierzchnia obszaru zajmowanego przez miasto i gminę Strzelce Krajeńskie wynosi  31.889 ha, w tym użytki rolne zajmują17.369 ha - 54,5 % ogólnej powierzchni, lasy i grunty zakrzaczone i zadrzewione 12.400ha - 38,8 %, grunty zabudowane i zurbanizowane  978 ha -3,1%, grunty pod wodami 512 ha - 1,6 %,  i pozostałe 630 ha- 2,0 %.

Użytki rolne stan na 31 grudnia 2008r. wg Bilansu geodezyjnego

Lp.

Wyszczególnienie

Miasto

Wieś

Razem

Udział

%

w użytkach rolnych

1.

Użytki rolne

w tym:

- grunty orne

- sady

- łąki trwałe

- pastwiska trwałe

- grunty rolne zabudowane

- grunty pod stawami

- grunty pod rowami

210,00

 

192

1

1

8

7

0

1

17.159

 

15.479

344

268

537

332

161

38

17.369

 

15.671

345

269

545

339

161

39

100

 

90,2

2,0

1,6

3,1

2,0

0,9

0,2

Struktura gospodarstw rolnych wg kryterium powierzchni gospodarstwa. 

Opracowanie własne Urzędu na podstawie wymiaru podatkowego na rok 2009.

Powierzchnia

gospodarstw

wg

przedziałów

Liczba gospodarstw

o określonej  powierzchni

Udział

w %

do ogólnej liczby

1-5ha

362

57,55

  5-10 ha

79

12,55

10 -25 ha

98

15,6

25-50 ha

27

4,3

50-100 ha

35

5,6

pow. 100 ha

28

4,5

Razem

629

100