Lubuska Unia Światłowodowa Brak prądu Bezpłatne sms-y Zbiórka krwi

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Brak prądu

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Wielisławic w godzinach od 13:00 do 15 w dniu 26 lutego 2018 roku.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Zbiórka krwi

6 marca w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich odbędzie się zbiórka krwi.
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Użytki rolne według bilansu ewidencyjnego

Ogólna powierzchnia obszaru zajmowanego przez miasto i gminę Strzelce Krajeńskie wynosi  31.889 ha, w tym użytki rolne zajmują17.369 ha - 54,5 % ogólnej powierzchni, lasy i grunty zakrzaczone i zadrzewione 12.400ha - 38,8 %, grunty zabudowane i zurbanizowane  978 ha -3,1%, grunty pod wodami 512 ha - 1,6 %,  i pozostałe 630 ha- 2,0 %.

Użytki rolne stan na 31 grudnia 2008r. wg Bilansu geodezyjnego

Lp.

Wyszczególnienie

Miasto

Wieś

Razem

Udział

%

w użytkach rolnych

1.

Użytki rolne

w tym:

- grunty orne

- sady

- łąki trwałe

- pastwiska trwałe

- grunty rolne zabudowane

- grunty pod stawami

- grunty pod rowami

210,00

 

192

1

1

8

7

0

1

17.159

 

15.479

344

268

537

332

161

38

17.369

 

15.671

345

269

545

339

161

39

100

 

90,2

2,0

1,6

3,1

2,0

0,9

0,2

Struktura gospodarstw rolnych wg kryterium powierzchni gospodarstwa. 

Opracowanie własne Urzędu na podstawie wymiaru podatkowego na rok 2009.

Powierzchnia

gospodarstw

wg

przedziałów

Liczba gospodarstw

o określonej  powierzchni

Udział

w %

do ogólnej liczby

1-5ha

362

57,55

  5-10 ha

79

12,55

10 -25 ha

98

15,6

25-50 ha

27

4,3

50-100 ha

35

5,6

pow. 100 ha

28

4,5

Razem

629

100