Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Użytki rolne według bilansu ewidencyjnego

Ogólna powierzchnia obszaru zajmowanego przez miasto i gminę Strzelce Krajeńskie wynosi  31.889 ha, w tym użytki rolne zajmują17.369 ha - 54,5 % ogólnej powierzchni, lasy i grunty zakrzaczone i zadrzewione 12.400ha - 38,8 %, grunty zabudowane i zurbanizowane  978 ha -3,1%, grunty pod wodami 512 ha - 1,6 %,  i pozostałe 630 ha- 2,0 %.

Użytki rolne stan na 31 grudnia 2008r. wg Bilansu geodezyjnego

Lp.

Wyszczególnienie

Miasto

Wieś

Razem

Udział

%

w użytkach rolnych

1.

Użytki rolne

w tym:

- grunty orne

- sady

- łąki trwałe

- pastwiska trwałe

- grunty rolne zabudowane

- grunty pod stawami

- grunty pod rowami

210,00

 

192

1

1

8

7

0

1

17.159

 

15.479

344

268

537

332

161

38

17.369

 

15.671

345

269

545

339

161

39

100

 

90,2

2,0

1,6

3,1

2,0

0,9

0,2

Struktura gospodarstw rolnych wg kryterium powierzchni gospodarstwa. 

Opracowanie własne Urzędu na podstawie wymiaru podatkowego na rok 2009.

Powierzchnia

gospodarstw

wg

przedziałów

Liczba gospodarstw

o określonej  powierzchni

Udział

w %

do ogólnej liczby

1-5ha

362

57,55

  5-10 ha

79

12,55

10 -25 ha

98

15,6

25-50 ha

27

4,3

50-100 ha

35

5,6

pow. 100 ha

28

4,5

Razem

629

100