Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
UWAGA: Silne porywy wiatru - więcej na stronach IMGiW

Struktura użytkowania gruntów według granic administracyjnych w 2002r.

Struktura gruntów

Powierzchnia

w ha

 miasto

Powierzchnia

w ha

gmina

Udział

w %

miasto

Udział

w %

gmina

Udział

w %

ogółem

Użytki rolne razem

9.879,25

13.798,02

89,2

93,7

91,8

W tym:

- grunty orne

- sady

- łąki i pastwiska

 

4.995,63

125,38

4.758,24

 

12.458,91

49,58

1.289,53

 

45,1

1,1

42,9

 

84,6

0,3

8,7

 

67,6

0,7

23,4

Lasy i grunty leśne

49,62

134,32

0,4

0,9

0,7

Pozostałe grunty i nieużytki

1.143,45

801,24

10,3

5,4

7,5

RAZEM

11.072,32

14.733

100,0

100,00

100,00

Źródło: „Spis rolny 2002r. Gmina Strzelce Krajeńskie", Urząd Statystyczny

w Zielonej Górze 2003.

Struktura bonitacyjna gruntów ornych w gminie Strzelce Krajeńskie

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia w ha

Powierzchnia w %

I

       0,0000

-

II

     33,9489

 0,20

III A

3.110,9000

19,00

III B

5.203,0677

32,50

IVA

4.010,0993

25,00

IVB

1.903,6350

12,00

V

1.409,4321

9,00

VI

  366,9582

2,30

VIz

       0,0000

-

Razem

16.008,0412

100,00