Jubileusz strzeleckiej kultury Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Jubileusz strzeleckiej kultury

Specjalnie dla Was, drodzy Mieszkańcy, zaplanowaliśmy aż dwa koncerty, aby każdy zainteresowany mógł przyjść, zobaczyć, świętować wspólnie z nami!

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Struktura użytkowania gruntów według granic administracyjnych w 2002r.

Struktura gruntów

Powierzchnia

w ha

 miasto

Powierzchnia

w ha

gmina

Udział

w %

miasto

Udział

w %

gmina

Udział

w %

ogółem

Użytki rolne razem

9.879,25

13.798,02

89,2

93,7

91,8

W tym:

- grunty orne

- sady

- łąki i pastwiska

 

4.995,63

125,38

4.758,24

 

12.458,91

49,58

1.289,53

 

45,1

1,1

42,9

 

84,6

0,3

8,7

 

67,6

0,7

23,4

Lasy i grunty leśne

49,62

134,32

0,4

0,9

0,7

Pozostałe grunty i nieużytki

1.143,45

801,24

10,3

5,4

7,5

RAZEM

11.072,32

14.733

100,0

100,00

100,00

Źródło: „Spis rolny 2002r. Gmina Strzelce Krajeńskie", Urząd Statystyczny

w Zielonej Górze 2003.

Struktura bonitacyjna gruntów ornych w gminie Strzelce Krajeńskie

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia w ha

Powierzchnia w %

I

       0,0000

-

II

     33,9489

 0,20

III A

3.110,9000

19,00

III B

5.203,0677

32,50

IVA

4.010,0993

25,00

IVB

1.903,6350

12,00

V

1.409,4321

9,00

VI

  366,9582

2,30

VIz

       0,0000

-

Razem

16.008,0412

100,00