Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Historia współpracy z Angermünde

Rok 1975

- Pierwsze  porozumienie o przyjaźni i współpracy między miastami Strzelce Krajeńskie i Angermünde

W ramach współpracy wielokrotnie dochodziło do oficjalnych wymian

i współpracy poszczególnych grup.

- Mecz piłkarski z okazji 1 Maja na stadionie w Strzelcach Kraj. ( 1978r.)

dd75c648f9a5cba9af8f7dc90c278d41.jpg d2417507965981f5e4bfc2758209836f.jpg

Rok 1982.

- styczeń. Wizyta delegacji z Angermünde z okazji wyzwolenia Strzelec

53cfeff6ab48bf7d4dd2d9be771a43a3.jpg 6567335dc9878492cca831998d9e079e.jpg

- Strzelecka delegacja na uroczystościach z okazji rocznicy powstania NRD

14d7c708b4a91983437c4994c7073431.jpg b74a04c27db1a7bf6ea89e6fbd61ff97.jpg

- Wizytowano także zakłady pracy: w Angermünde

48cea616a26d39a1f2a5eb0400470f2f.jpg 909aa6a4612a81007cc2f6f65875ac74.jpg

- i w Strzelcach Kraj. ( Zakład Sadowniczy Drzymałowo)

a7d2137af2a10834fa932a5f3a3745bc.jpg ebd50adf509cd20dd678d610b64333d9.jpg

Rok 1983.

- Udział delegacji z Angermünde w dożynkach gminnych

8ea9b672f0545ce7dfba3d8f6e4129cc.jpg

Rok 1984.

- Strzelecka delegacja w Angermünde

ef5ff5f4be367f8dbcda51581a2e547b.JPG 2c95605679c23da9cb4a4008a84fb359.JPG

Rok 1985.

- 19 lipca podpisano oficjalną umowę o współpracy

w ramach której wielokrotnie dochodziło do wymian i wizyt różnych grup naszych społeczności.

Partnerskie kontakty utrzymywali sportowcy, artyści, zespołu muzyczne a przede wszystkim młodzież.

Bezpośrednie kontakty i współpracę nawiązały szkoły.

Rok 1990.

W tym roku odbyło się ostatnie oficjalne spotkanie władz obu miast w ramach zawartej w 1985r. umowy.

- 3 października nastąpiło zjednoczenie Niemiec.

Z tą datą przestała jednocześnie obowiązywać zawarta pięć lat wcześniej umowa.

Rok 1993.

-19-20 czerwca. Strzelecki Big-Band, którym kierował Jerzy Bywalec uczestniczył w święcie orkiestr dętych w Angermünde.

To pierwszy, po kilkuletniej przerwie kontakt mieszkańców obu gmin.

- 27 września w Strzelcach Krajeńskich odbyło się oficjalne spotkanie

przedstawicieli obu gmin, podczas którego wyrażono wolę kontynuacji współpracy i partnerstwa. Niemiecka delegacja, której przewodniczył burmistrz Wolf-Hugo Just oraz przewodnicząca Rady Pani Justus Werdin potwierdzała zdanie strony polskiej, że kontynuacja współpracy przynieść może same korzyści.

9355c63b160b1ae67f58df7701d6a7db.jpg

Rok 1994.

- w dniach 18-19 marca ośmioosobowa delegacja, której przewodniczył burmistrz Jan Chmiel i przewodniczący Rady Miasta i Gminy- Jerzy Gwizdała podczas wizyty w Angermünde przedstawiła projekt zagadnień i dziedzin, które mogłyby znaleźć się w umowie o współpracy.

- 11 maja w Strzelcach Krajeńskich podpisana została oficjalna umowa o współpracy między Gminą Strzelce Krajeńskie a Angermünde.

Umowę podpisali: burmistrz Wolf - Hugo Just i burmistrz Jan Chmiel.

644c1d8ccd192785566f2f48070794fe.jpg f94474004d2a68ff8f2a6e5da822b303.jpg 35ec10f2dfed64cacb6aca38aee9081a.jpg efd4e4add8efb05437ab45b1fb43f0f6.jpg

Rok 1995 i 1996.

- W maju na festiwalu orkiestr dętych w Angermünde kolejny raz swoje umiejętności zaprezentowała  strzelecka orkiestra z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa

8d54fc4ab3f7d9f8d08deaecb68b692a.jpg d78010bf83cde2ed52b2b70ff467de3d.jpg b716564819317b22a2a9348e3a725565.jpg 422c288e1f16127bb840e2c339fa7751.jpg 00653e19e694fb83658f618069b1d14a.jpg

Rok 1997.

- w dniach 18-20 kwietnia z wizytą do Angermünde udała się 4-osobowa oficjalna delegacja ze Strzelec z ówczesnym przewodniczącym Rady- Janem Szylakiem i z-cą burmistrza- Elżbietą Błaszak. Wizyta miała związek z uroczystym otwarciem rezerwatu biosfery- NABU- Centrum Informacyjne

„Blumberger MÜHLE".

Rok 1998.

W dalszym ciągu kontakty nasze opierały się głównie na wymianie korespondencji. Ale w roku tym uczyniono także pierwszy krok w celu wykorzystywania środków z programów UE.

- 21 lipca burmistrz Wolfgang Krakow otrzymał poparcie ze strony Strzelec Krajeńskich do programu Interreg na opracowanie map pól do automatycznego systemu informatycznego.

Rok 1999.

To rok, w którym nastąpiło pewne ożywienie współpracy.

- w styczniu Miasto Angermünde podpisało deklarację partnerstwa w projekcie dotyczącym modernizacji strzeleckiej oczyszczalni.

- w kwietniu nastąpiła oczekiwana od dawna wizyta  delegacji z Angermünde w naszym Zespole Szkół z okazji 35-lecia szkoły. Pan Rüdiger Radloff, Udo Probstmeier, Rainer Bachert i Barbara Heiland złożyli także wizytę w naszym Urzędzie gdzie dyskutowano o konieczności odnowienia współpracy.

- 26 maja burmistrz Romuald Gawlik złożył wizytę w Angermünde z okazji oddania do użytku wyremontowanego budynku Ratusza.

1f903659b9aba7aa338e06f43606dcc0.jpg