Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat Leśny ,,Wilanów"

Jest to rezerwat o ochronie częściowej, i o powierzchni 67,16 ha, utworzony w 1966 roku. Rezerwat chroni  wydzielony obszar naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu z jeziorem i stromymi zboczami rzeki Pełcz, decyduje o zmienności drzewostanów, w których przeważa buk o imponujących rozmiarach. Występują tu również okazałe dęby, z rzadka olbrzymie sosny, wiele drzew pomnikowych nadaje rezerwatowi charakter lasu puszczańskiego. Panuje tu zespół leśny zwany grądem zachodniopomorskim. W niższych położeniach nabiera on cech grądu niskiego, gdzie pojawia się typowa dla takich siedlisk roślina szczyr trwały. Na płaskim terenie rośnie las bukowy, tworząc zespół leśny buczyny pomorskiej z perłówką jednokwiatową i marzanką wonną. Las bukowy przybiera inną postać na skarpach oraz zboczach jeziora i rzeki, zmieniając w tak zwaną kwaśną buczynę z roślinnością acydofilną (kwaśnolubną), w innych miejscach można natrafić na podzespół paprociowy buczyny pomorskiej. W zagłębieniach terenu o podłożu torfowym występuje zespół brzeziny bagiennej z brzozą omszoną z poduchami mchów i torfowców. Rezerwatowi została przypisana funkcja naukowo- badawcza, funkcja edukacji ekologicznej społeczeństwa, a także rezerwat ma istotne znaczenie dla poczynań praktycznych w leśnictwie.

Rezerwat ,,Buki Zdroiskie" 

Rezerwat został utworzony w 1983 roku w celu ochrony fragmentu naturalnego lasu mieszanego, z dużym udziałem buczyn pomorskich na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu występowania z charakterystyczną dla nich roślinnością zielną. Rezerwat położony jest na Równinie Gorzowskiej na pograniczu gminy Strzelce Krajeńskie, Santok i Zwierzyn, w ciekawym widokowo krajobrazie doliny rzeki Santocznej. Jego ogólna powierzchnia wynosi 75,57 ha. Z drzewostanów przeważają lasy bukowe, które zajmują 73,7% jego powierzchni. Są to przeważnie lite buczyny jedno lub dwupiętrowe, gdzie w piętrze dolnym występuje również buk młodszy powstały z odnowienia naturalnego. W drugim piętrze występuje również grab i dąb. Liczne są również drzewostany mieszane dębowo - bukowe i grabowo - dębowo - bukowe. W rezerwacie przeważają drzewostany starszych klas wieku powyżej 50 lat , a wiele pojedynczych okazów sięga 200 lat. Są to drzewostany różnowiekowe, z udziałem buka, dębu, grabu, wiązu, sosny i świerku oraz innych gatunków domieszkowych z bogatym na ogół podszyciem wyżej wymienionych drzew oraz leszczyny, trzmieliny, czeremchy i kruszyny.


Rezerwat Rzeka ,,Przyłężek"

Jest to rezerwat faunistyczny o powierzchni 35,08 ha, położony na Równinie Gorzowskiej. Celem jaki ma spełniać rezerwat, jest między innymi zapewnienie właściwych warunków dla tarlisk i rozwoju ryb z rodziny łososiowatych. Ochroną jest objęty fragment rzeki Przyłężek o czystej i dobrze natlenionej z tarliskami pstrąga potokowego i głowacza białopłetwego.Na zboczach wzdłuż rzeki rosną dorodne, ponad stuletnie drzewostany bukowe ocieniające nurt, co pozwala na utrzymanie niskiej temperatury wody.


Rezerwat przyrody ,,Mszar Rosiczkowy koło Rokitna"

Rezerwat o pow. 3,40 ha powołany Zarządzeniem nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r.

Rezerwat typu torfowiskowego, z dominującym przedmiotem ochrony – fitocenotycznym, zbiorowisk nieleśnych oraz głównym typem ekosystemu – torfowiskowym (bagiennym), torfowisk wysokich i przejściowych.

Celem ochrony jest zachowanie roślinnosci bagiennej i torfowiskowej, w szczególności mszaru

przygiełkowego z przygiełką białą i brunatną oraz mszaru wełniankowego, z dominującą wełnianką pochwowatą.

Rezerwat położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLB 320016 „Lasy Puszczy nad Drawa”.Rezerwat przyrody ,,Mszar Przygiełkowy Długie im. Huberta Jurczyszyna "

 

Rezerwat o pow. 7,75 ha powołany Zarządzeniem nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r.

Rezerwat typu torfowiskowego, z dominującym przedmiotem ochrony fitocenotycznym, zbiorowisk nieleśnych oraz głównym typem ekosystemu – torfowiskowym (bagiennym), torfowisk wysokich i przejściowych.

Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinnosci bagiennej i torfowiskowej, w szczególności mszaru przygiełkowego oraz mszaru wysokotorfowiskowego.

Rezerwat położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLB 320016 „Lasy Puszczy nad Drawa”.