Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Kontakt

INFORMACJA TELEFONICZNA

URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
ALEJA WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Nr telefonu: 95 763 11 30, fax: 95 763 32 94
e-mail główny: urzad@strzelce.pl
Strona internetowa: http://www.strzelce.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.strzelce.pl

 

Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu - punkt informacji

 

 

Agnieszka Dziuba

Nr pokoju: 3
Piętro: parter
Tel.:  95 76 31 130
E-mail: informacja@strzelce.pl

Burmistrz

 

Mateusz Feder

Nr pokoju: 18
Piętro: I
Tel.:  95 76 31 130
E- mail:
burmistrz@strzelce.pl

Zastępca burmistrza

 

Mateusz Karkoszka

Nr pokoju: 18
Piętro: I
Tel.:  95 76 31 130
E-mail: wiceburmistrz@strzelce.pl

Stanowisko pracy ds.ogólno-gospodarczych


Dorota Haszczyc

Nr pokoju: 18
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 306
E- mail: 
organizacyjny@strzelce.pl

REFERAT OGÓLNO – ORGANIZACYJNY

Sekretarz - kierownik referatu

 

Dorota Grzesiak

Nr pokoju: 14
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 314
E- mail:
sekretarz@strzelce.pl

Stanowisko pracy oo spraw kadr

 

Grażyna Jankowska

Nr pokoju: 12
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 312
E- mail:
kadry@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ogólno-organizacyjnych

 

Jolanta Budacz

Nr pokoju: 13
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 313
E- mail:
biuletyn@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obsługi interesanta

 

Maria Degórska

Nr pokoju: 13
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 313
E- mail:
sołtysi@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw zdrowia i patologii społecznych

 

Justyna Bąk

Nr pokoju: 9a
Piętro: PARTER
Tel.:  95 76 36 308
E- mail:
profilaktyka@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obsługi rady

 

Krystyna Łazarewicz – Ćwirko

Nr pokoju: 43
Piętro: III
Tel.:  95 76 36 343
E- mail:
rada@strzelce.pl


Informatyk

 

Łukasz Sitarz

Nr pokoju: 33
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 333
E- mail:
informatyk@strzelce.pl

REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY

Skarbnik - kierownik referatu

 

Adam Skrocki

Nr pokoju: 31
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 331
E- mail:
skarbnik@strzelce.pl

Zastępca skarbnika

 

Wioletta Rogowska

Nr pokoju: 29
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 329
E- mail:
finanse@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej

 

Bożena Horbanowicz - Zdych

Nr pokoju: 29
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 329
E- mail:
kiegowosc@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Barbara Iberhan

Nr pokoju: 29
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 329
E- mail:
vat@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych

 

Zofia Sobczak

Nr pokoju: 26
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 317
E- mail:
windykacja@strzelce.pl

  Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej

 

Elżbieta Wołowiec

Nr pokoju: 26
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 317
E- mail:
ksiegowoscpodatkowa@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego na terenie wiejskim

 

Jolanta Mikołajczyk

Nr pokoju: 28
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 328
E- mail:
podatekrolny@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środków transportowych, podatku rolnego

 

Magdalena Cieślak

Nr pokoju: 27
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 327
E- mail:
podateknieruchomosci@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wieczystego użytkowania i opłaty skarbowej

 

Anna Marciniszyn

Nr pokoju: 28
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 328
E- mail:
wieczysteuzytkowanie@strzelce.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierownik referatu

 

Józefa Lipniak - Paszkowska

Nr pokoju: 34
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 334
E- mail:
kierownikgk@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska

 

Artur Skotarczak

Nr pokoju: 35
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 335
E- mail:
srodowisko@strzelce.pl


Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej

 

Agnieszka Fryze

Nr pokoju: 37
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 346
E- mail:
gospodarkakomunalna@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej

 

Barbara Fil

Nr pokoju: 37
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 337
E- mail:
dzialalnosc@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

 

Małgorzata Sieradzka

Nr pokoju: 36
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 336
E- mail:
mieszkania@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw rolnych

 

Sylwia Kowalewska

Nr pokoju: 36
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 336
E- mail:
rolnictwo@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw drogownictwa

 

Maciej Stempień

Nr pokoju: 35
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 335
E- mail:
drogownictwo@strzelce.pl
             gruparybacka@strzelce.pl

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY

Kierownik referatu

 

Katarzyna Kołupajło

Nr pokoju: 24
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 324
E- mail:
kierownikir@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw przygotowania inwestycji i remontów

 

Joanna Pawłowska

Nr pokoju: 19
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 319
E- mail:
inwestycje@strzelce.pl


Stanowisko pracy do spraw zamówień  publicznych

 

Jolanta Leżańska

Nr pokoju: 9
Piętro: PARTER
Tel.:  95 76 36 303
E- mail:
zamowienia@strzelce.pl

Stanowisko do spraw promocji i współpracy z zagranicą

 

Jerzy Jakubik

Nr pokoju: 11
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 311
E- mail:
promocja@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw rozwoju turystyki i rekreacji

 

Marek Bidol

Nr pokoju: 25
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 325
E- mail:
turystyka@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw funduszy pomocowych oraz sportu

 

Adam Roszak

Nr pokoju: 25
Piętro: I
Tel.:  95 76 36 325
E- mail:
sport@strzelce.pl

E-mail: fundusze@strzelce.pl


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA GMINNEGO

Kierownik referatu

 

Alicja Wawrzyniak

Nr pokoju: 41
Piętro: III
Tel.:  95 76 36 342
E- mail:
kierownikgpm@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw budownictwa

 

Zofia Cytryna

Nr pokoju: 42
Piętro: III
Tel.:  95 76 36 341
E- mail:
warunkizabudowy@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw budownictwa


Daniel Dulas

Nr pokoju: 40
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 340
E- mail:
plany@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

 

Ewa Gierczyńska

Nr pokoju: 32
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 332
E- mail:
nieruchomosci@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

 

Anna Aleksandrowicz Pytlos

Nr pokoju: 32
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 332
E- mail:
przetargi@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

 

Katarzyna Niedźwiedź

Nr pokoju: 32
Piętro: II
Tel.:  95 76 36 330
E- mail:
przeksztalcenia@strzelce.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

 

Bożena Dubel

Nr pokoju: 10
Piętro: parter
Tel.:  95 76 36 310
E- mail:
kierownikusc@strzelce.pl

Urząd Stanu Cywilnego Zastępca kierownika

 

Teresa Andrzejewska

Nr pokoju: 7
Piętro: PARTER (WEJŚCIE OD PARKINGU)
Tel.:  95 76 36 307
E- mail:
usc@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności

 

Julita Górska

Nr pokoju: 5
Piętro: PARTER
Tel.:  95 76 36 305
E- mail:
ewidencja@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych

 

Krystyna Samulska

Nr pokoju: 5
Piętro: PARTER
Tel.:  95 76 36 304
E- mail:
dowody@strzelce.pl

  

Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

 

Tomasz Wojcieszyński

Nr pokoju: 45
Piętro: III
Tel.:  95 76 36 316
E- mail:
radca@strzelce.pl

 

Biuro pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 

Andrzej Kobelak

Nr pokoju: 47
Piętro: III
Tel.:  95 76 36 347
E- mail:
oc@strzelce.pl