Brak prądu Ferie w strzeleckiej bibliotece Bezpłatne sms-y

Brak prądu

W Sokólsku prądu nie będzie dziś od 12:30 do 14:30. W Bronowicach przerwa od 12:30 do 14:30 obejmie numery od 4 do 35 oraz 38, 41,42,43 oraz od 51 do 55. Prądu nie będzie również w kościele, przepompowni i hydroforni.

Ferie w strzeleckiej bibliotece

Od 19 do 23 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Więcej pod adresem: http://bit.ly/2hfnPqj

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

Zarząd Gminny jest najmniejszym ogniwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych z terenu gminy. Zarząd powołuje Prezydium z prezesem na czele, który reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem. Prezydium kieruje bieżącą pracą oddziału gminnego, nadzoruje działalność OSP, przyznaje odznaki.

Do kompetencji Zarządu Gminnego należy m.in.:
- wykonywanie uchwał zjazdu gminnego oraz zwierzchnich władz Związku,
- rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie,
- uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału gminnego,
- organizowanie i wspieranie OSP.
Budżet oddziału gminnego stanowią jedynie składki członkowskie. Najważniejszym zadaniem jest współpraca Zarządu z władzami gminy dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zarząd zbiera się raz na kwartał.

 

Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP (stan na październik 2017)


Dariusz Domaradzki

Prezes

Robert Bryk

Wiceprezes

Dariusz Sobczak

Wiceprezes

Julita Górska

Sekretarz

Julia Czerniejewska

Skarbnik

Krzysztof Ossowski

Komendant Gminny

Franciszek Domaradzki

Członek

Henryk Stolarek

Członek

Sebastian Skupiński

Członek

Robert Dyndul

Członek

Robert Butkiewicz

Członek

Wiesław Rosiński

Członek

Radosław Urbaniak

Członek

Bożena Harazińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Saugut

Wiceprzewodniczący  Komisji Rewizyjnej

Wioletta Podgórska

Sekretarz Komisji Rewizyjnej