Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Brak przydatności do spożycia wody z wodociągu w Licheniu - więcej w dziale aktualności.

Wykaz Stowarzyszeń

 

 

LP NAZWA STOWARZYSZENIA SIEDZIBA - ADRES PREZES PRZEWODNICZĄCY
1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW,
RENCISTOW I INWALIDÓW
ZARZĄD ODDZIAŁU
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
AL. WOLNOŚCI 48
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
BIURO CZYNNE W PONIEDZIAŁKI
OD GODZ. 10.00 DO 13.00
TEL. 95/ 763 63 51
PRZEWODNICZĄCY TERESA ADAMCZAK

2. STOWARZYSZENIA
RODZIN KATOLICKICH
PRZY PARAFII
RZYMSKO - KATOLICKIEJ
POD WEZWNIEM
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
UL. KS. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
PREZES
TAMARA PALICKA
3.
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP
I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
ZARZĄD
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
AL. WOLNOŚCI 48
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
BIURO CZYNNE W ŚRODY
OD GODZ. 10.00 DO 13.00
TEL. 95/ 763 63 51
PREZES
EMILIA MUCHEWICZ
4.
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
KOŁO TERENOWE
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
AL. WOLNOŚCI 48
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
BIURO CZYNNE WE WTORKI
OD GODZ. 10.00 DO 13.00
TEL. 95/ 763 63 51
PREZES WITOLD PISAREK
TEL. 607 764 618
5.
STOWARZYSZENIE
DZIECI WOJNY W POLSCE
ODDZIAŁ
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
AL. WOLNOŚCI 48 POK.38 
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
PRZEWODNICZĄCY
ZENON ANDRUCH
TEL. 0 606 402 582
6.
UNIWERSYTET III WIEKU
FILIA
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
UL. KS. ST. WYSZYŃSKIEGO 7
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL. 95/ 763 24 87
PREZES
IRENA REGULSKA
TEL. 606 738 342
7. STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM
SPECJALNEJ TROSKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 28
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL. 95/ 763 11 05
PREZES
ROMAN CISOWSKI
8. KLUB SENIORA
"POGODNY UŚMIECH"
AL. WOLNOŚCI 48
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL. 95/ 763 63 50
KIEROWNIK
BOGUMIŁA SERGIEJEW
9. STRZELECKO - KRAJEŃSKIE
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA
TRZEŹWOŚCI "APOGEUM"
AL. PIASTÓW 13
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL. 95/ 763 22 01
PREZES
BEATA EJMA
10.
STOWARZYSZENIE
"RATAJADA - MŁODZIEŻ
PRZECIW UZALEŻNIENIOM"
UL. T. KOŚCIUSZKI 29
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL. 95/ 763 11 27
PREZES
ANDRZEJ BAJKO
11.
PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
PRZY PARAFII POD WEZWANIEM
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
UL. KS. ST. WYSZYŃSKIEGO 2
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
PREZES
STANISŁAWA ZDANOWICZ
12.
PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
PRZY PARAFII POD WEZWANIEM
ŚW. ANTONIEGO W BOBRÓWKU
UL. WESOŁA 1
66 - 510 BOBRÓWKO
TEL. 95/ 763 51 67
e-mail:pzcbobrowko@o2.pl
PREZES
URSZULA SZADYKO
13.
STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU
IM. BRATA KRYSTYNA
OŚRODEK KOLONIJNY
SPORTOWO - WYCHOWAWCZY
DŁUGIE
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL. 95/ 763 68 88
KIEROWNIK
PRZEMYSŁAW
WZGARDA
14. STOWARZYSZENIE KRESOWIAKÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
AL.WOLNOŚCI 48
POK.38
66 - 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
PREZES - JANUSZ LEWANDOWSKI

15. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "GAUDIUM"

UL. KS. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 3
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL.95/ 763 38 76 LUB 95/ 763 22 29

PREZES - ALFREDA FORNALCZYK
DYRYGENT- URSZULA BERDOWSKA
16. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
UL.SPORTOWA 1
TEL. 95/ 763 20 32 LUB 95/ 763 32 13
PREZES - DOROTA ŚWIĄTEK
17. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY
ŁEMKOWSKIEJ "LEMKO TOWER"
UL. WODOCIĄGOWA 1A
66- 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
PREZES - ANDRZEJ TUTKO
KSIĄDZ ARTUR GRABAN - 509 071 499
18. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SAMO-DZIELNOŚĆ"
ul. KOŚCIUSZKI 31
66-530 DREZDENKO
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. KATEDRALNA 3A/1
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL: 781 389 474
PREZES - AGNIESZKA LIŚKIEWICZ
19. STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM
"ARKA DLA ZWIERZĄT"
UL. GORZOWSKA 10
66- 500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
PREZES - ALICJA PIECH
608 282 467
20. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "SZÓSTKA"
UL. CHOSZCZAŃSKA 7
66-510 BOBRÓWKO
TEL.95/ 763 51 27
PREZES-KATARZYNA SIKORA
KONTAKT-URSZULA SZADYKO-TEL.601803762
21. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP
ALEJA WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
www.zhp-strzelcekraj.pl
MARIUSZ GROBLICA
22. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW
I RENCISTÓW POLICYJNYCH
UL. BRZOZOWA 1
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
PREZES RYSZARD KROPIDŁOWSKI
TEL. 697 426 817
ryszardkro@gmail.com
23.