Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
ul. WOJSKA POLSKIEGO 12
66-500 STRZELCE KRAJ.

https://goo.gl/maps/nmDNN
www.psm-strzelcekraj.com.pl
e-mail:psmstrzelce@list.pl

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia istnieje od 01 września 1975 r. Powstała i działa na mocy Zarządzenia nr 59 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23września 1975 roku (znak: ZSA.IV-0160-14/75) w sprawie utworzenia państwowych szkół muzycznych I stopnia.

1. Szkoła jest szkołą publiczną, a tym samym:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) realizuje ramowy plan nauczania,

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6) umożliwia uzyskanie świadectwa.

2. PSM I st. w Strzelcach Kraj. jest szkołą artystyczną I stopnia, daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

3. Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego.

4. Szkoła jest jednostką budżetową.

5. Organem prowadzącym dla Szkoły jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pomocą specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

7. Nauka w Szkole prowadzona jest w dwóch cyklach:

1) sześcioletnim – C6

2) czteroletnim – C4.

8. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie:

1) w cyklu sześcioletnim – którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat,

2) w cyklu czteroletnim – w którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

9. Realizowany przez Szkołę program kształcenia muzycznego obejmuje:

1) naukę gry na instrumentach muzycznych – instrument główny; fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, gitara, akordeon, trąbka, perkusja.

2) fortepian dodatkowy,

3) naukę kształcenia słuchu, audycji muzycznych, rytmiki – przedmioty zwane ogólno muzycznymi,

4) naukę muzykowania zespołowego – instrumentalne zespoły kameralne, chór, praca z akompaniatorem.