Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
ul. WOJSKA POLSKIEGO 12
66-500 STRZELCE KRAJ.

https://goo.gl/maps/nmDNN
www.psm-strzelcekraj.com.pl
e-mail:psmstrzelce@list.pl

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia istnieje od 01 września 1975 r. Powstała i działa na mocy Zarządzenia nr 59 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23września 1975 roku (znak: ZSA.IV-0160-14/75) w sprawie utworzenia państwowych szkół muzycznych I stopnia.

1. Szkoła jest szkołą publiczną, a tym samym:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) realizuje ramowy plan nauczania,

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6) umożliwia uzyskanie świadectwa.

2. PSM I st. w Strzelcach Kraj. jest szkołą artystyczną I stopnia, daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

3. Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego.

4. Szkoła jest jednostką budżetową.

5. Organem prowadzącym dla Szkoły jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pomocą specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

7. Nauka w Szkole prowadzona jest w dwóch cyklach:

1) sześcioletnim – C6

2) czteroletnim – C4.

8. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie:

1) w cyklu sześcioletnim – którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat,

2) w cyklu czteroletnim – w którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

9. Realizowany przez Szkołę program kształcenia muzycznego obejmuje:

1) naukę gry na instrumentach muzycznych – instrument główny; fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, gitara, akordeon, trąbka, perkusja.

2) fortepian dodatkowy,

3) naukę kształcenia słuchu, audycji muzycznych, rytmiki – przedmioty zwane ogólno muzycznymi,

4) naukę muzykowania zespołowego – instrumentalne zespoły kameralne, chór, praca z akompaniatorem.