Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

 Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 
1.  Wymagane dokumenty i termin ich złożenia:

Wniosek właściciela psa o wydanie zezwolenia z niżej wymienionymi załącznikami  lub bez nich:
-         kserokopia rodowodu
-         kserokopia metryki psa
·        Wniosek składa się w terminie 30 dni od nabycia psa rasy uznanej za agresywną 

2.  Opłaty:


a)   przy składaniu podania: 
·  Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – wpłacana w kasie Urzędu za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
·        Kwit potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.  

Podstawa prawna: zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  

3.  Termin załatwienia:


·        Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego) 

4.  Osoba odpowiedzialna:


·        inspektor ds. gospodarki komunalnej 

5.  Tryb odwoławczy:
 
·        Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

6. Uwagi:


·        Odbiór decyzji zezwalającej na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną może nastąpić w jednej z dwóch form:
-         osobiście przez wnioskodawcę
-         za pośrednictwem poczty 
·        O formie odbioru decyduje wnioskodawca 


7. Właściciel bądź opiekun psa jest zobowiązany zgłaszać organowi, który wydał decyzję o zmianie adresu zamieszkania, zbyciu psa lub jego śmierci.
 


Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). 

 

Załącznik:

Wniosek_o_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.doc