Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Informacje o Gminie

Ziemia strzelecka jest rejonem  rolniczym, z mocno zaakcentowaną gospodarką leśną, dobrze rozwiniętym handlem i usługami oraz niewielkim przemysłem - głównie w branży metalowej. Siedzibą gminy  są niespełna jedenastotysięczne Strzelce Krajeńskie.

Blisko 40% powierzchni gminy zajmują lasy oraz czyste jeziora. To naturalne bogactwo wymusza na mieszkańcach szczególną dbałość o środowisko naturalne. Jednym z priorytetów gminy jest właśnie ochrona środowiska. Do oddanej do użytku w 2002 roku oczyszczalni ścieków, która obsługuje zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe - podłączane są kolejne miejscowości. W najbliższych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej. Modernizowane i budowane są także ujęcia wody pitnej i sieć wodociągowa szczególnie na terenie wiejskim. Tam też  remontowane, odnawiane  i wyposażane są świetlice, z których korzystają mieszkańcy tych miejscowości.

Systematycznie zwiększa się obszar objęty programem segregacji odpadów. W najbliższym czasie planowana jest budowa ferm wiatrowych.

Podjęto działania w celu rekultywacji i zagospodarowania położonego na terenie miasta jeziora Górnego. Gmina wybudowała budynek socjalny.

Modernizowana jest na bieżąco infrastruktura komunalna. Wymieniane jest stare oświetlenie ulic, remontowane są drogi i ciągi piesze. Dzięki oświetleniu architektonicznemu nasze zabytki nabierają „innego blasku".

Realizowany jest  Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Strzelce Krajeńskie, który zakłada odnowienie i przywrócenie zabytkowego charakteru Rynku Miejskiego, renowację murów obronnych, traktów spacerowych oraz modernizację ulic i obiektów położonych w obrębie Rynku Miejskiego.

Zrewitalizowany Rynek Miejski jest jednym z wielu przykładów skutecznego wykorzystania środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej przez Gminę Strzelce Krajeńskie.
Strzelce Krajeńskie, to dynamicznie rozwijające się miasto i dobrze zarządzana gmina -  niekwestionowany lider w regionie.

W mieście i gminie funkcjonują liczne placówki oświatowe: żłobek, przedszkola, pięć szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, ogólnokształcące i profilowane oraz prywatne szkoły językowe i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Systematycznie modernizowana jest infrastruktura oświatowa i sportowa zarówno na terenie miasta jak i w miejscowościach na terenie gminy. Zbudowaliśmy także obiekt w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012", boiska wielofunkcyjne, kompleks lekkoatletyczny przy Publicznym Gimnazjum i długo oczekiwaną salę gimnastyczną w Bobrówku.

Gmina prowadzi aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi (jest ich na terenie gminy ponad 40),  które swoją działalnością i ofertą dają mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań.

Miasto utrzymuje oficjalne stosunki partnerskie z trzema  europejskimi partnerami: niemieckimi miastami Angermünde i Tornesch oraz duńską gminą Jammerbugt. Realizacja postanowień zawartych w umowach możliwa jest dzięki dużemu zaangażowaniu różnych grup społecznych i instytucji. Bezpośrednie kontakty utrzymuje młodzież szkolna, rolnicy, strażacy, sportowcy, zespoły artystyczne, lokalni twórcy, seniorzy, stowarzyszenia i samorządowcy.

Gmina Strzelce Krajeńskie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miejscowości Długie. Obszar ten o powierzchni ponad 8 hektarów położony w pobliżu Jeziora Lipie przy drodze krajowej nr 22 przeznaczony jest pod inwestycje  turystyczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjno - sportową.

W marcu 2014 r.na terenie miasta Strzelce Krajeńskie powstała podstrefa Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wladze miasta i Zarząd KSSSE poszukują  inwestorów pragnących rozwijać swoją działalnośc.