Zbiórka krwi Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Zbiórka krwi

Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się w strzeleckim magistracie. Wchodzić będziemy od strony parkingu.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Informacje o Gminie

Ziemia strzelecka jest rejonem  rolniczym, z mocno zaakcentowaną gospodarką leśną, dobrze rozwiniętym handlem i usługami oraz niewielkim przemysłem - głównie w branży metalowej. Siedzibą gminy  są niespełna jedenastotysięczne Strzelce Krajeńskie.

Blisko 40% powierzchni gminy zajmują lasy oraz czyste jeziora. To naturalne bogactwo wymusza na mieszkańcach szczególną dbałość o środowisko naturalne. Jednym z priorytetów gminy jest właśnie ochrona środowiska. Do oddanej do użytku w 2002 roku oczyszczalni ścieków, która obsługuje zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe - podłączane są kolejne miejscowości. W najbliższych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej. Modernizowane i budowane są także ujęcia wody pitnej i sieć wodociągowa szczególnie na terenie wiejskim. Tam też  remontowane, odnawiane  i wyposażane są świetlice, z których korzystają mieszkańcy tych miejscowości.

Systematycznie zwiększa się obszar objęty programem segregacji odpadów. W najbliższym czasie planowana jest budowa ferm wiatrowych.

Podjęto działania w celu rekultywacji i zagospodarowania położonego na terenie miasta jeziora Górnego. Gmina wybudowała budynek socjalny.

Modernizowana jest na bieżąco infrastruktura komunalna. Wymieniane jest stare oświetlenie ulic, remontowane są drogi i ciągi piesze. Dzięki oświetleniu architektonicznemu nasze zabytki nabierają „innego blasku".

Realizowany jest  Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Strzelce Krajeńskie, który zakłada odnowienie i przywrócenie zabytkowego charakteru Rynku Miejskiego, renowację murów obronnych, traktów spacerowych oraz modernizację ulic i obiektów położonych w obrębie Rynku Miejskiego.

Zrewitalizowany Rynek Miejski jest jednym z wielu przykładów skutecznego wykorzystania środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej przez Gminę Strzelce Krajeńskie.
Strzelce Krajeńskie, to dynamicznie rozwijające się miasto i dobrze zarządzana gmina -  niekwestionowany lider w regionie.

W mieście i gminie funkcjonują liczne placówki oświatowe: żłobek, przedszkola, pięć szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, ogólnokształcące i profilowane oraz prywatne szkoły językowe i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Systematycznie modernizowana jest infrastruktura oświatowa i sportowa zarówno na terenie miasta jak i w miejscowościach na terenie gminy. Zbudowaliśmy także obiekt w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012", boiska wielofunkcyjne, kompleks lekkoatletyczny przy Publicznym Gimnazjum i długo oczekiwaną salę gimnastyczną w Bobrówku.

Gmina prowadzi aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi (jest ich na terenie gminy ponad 40),  które swoją działalnością i ofertą dają mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań.

Miasto utrzymuje oficjalne stosunki partnerskie z trzema  europejskimi partnerami: niemieckimi miastami Angermünde i Tornesch oraz duńską gminą Jammerbugt. Realizacja postanowień zawartych w umowach możliwa jest dzięki dużemu zaangażowaniu różnych grup społecznych i instytucji. Bezpośrednie kontakty utrzymuje młodzież szkolna, rolnicy, strażacy, sportowcy, zespoły artystyczne, lokalni twórcy, seniorzy, stowarzyszenia i samorządowcy.

Gmina Strzelce Krajeńskie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miejscowości Długie. Obszar ten o powierzchni ponad 8 hektarów położony w pobliżu Jeziora Lipie przy drodze krajowej nr 22 przeznaczony jest pod inwestycje  turystyczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjno - sportową.

W marcu 2014 r.na terenie miasta Strzelce Krajeńskie powstała podstrefa Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wladze miasta i Zarząd KSSSE poszukują  inwestorów pragnących rozwijać swoją działalnośc.