Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą


Do wpisania aktu sporządzonego za granicą niezbędny jest:

  1. oryginalny odpis aktu stanu cywilnego.
  2. fotokopia lub kserokopia dokumentu musi być poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg.
  3. dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.


Opłata skarbowa:

  • za decyzję - 50 zł
  • 3 odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie

pobierz