Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad trzy miesiące

art. 15 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

1. Wymagane dokumenty:

- wniosek „ zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące"( osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców) pobierz

- dowód osobisty;

- Paszport (dotyczy obywateli polskich zamieszkałych za granicą);

- książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

 

2. Termin załatwienia sprawy:

- od ręki:

3.Opłata:

- nie pobiera się;

4.Miejsce załatwienia sprawy:

- Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Tel. 095 763 63 04 lub 095 763 63 05;

 

-Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.