Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 1, ust. 2, art. 7, ust. 1-2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. "Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia"

pobierz wniosek

2. Do wglądu:
- dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizację zgromadzenia

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Tylko w przypadku decyzji odmownej - 3 dni od dnia zawiadomienia nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC , tel. 0-95 76336310.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.


VI. UWAGI:
1. W przypadku, gdy trasa przejścia zgromadzenia biegnie po drogach publicznych, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia zgromadzenia

2. Organizator zobowiązany jest złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zgromadzenia i nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.