Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Sołectwo Bobrówko

 

d00924c0f5d1ff14b47fdb3edd34c47b.jpg

Wieś ( sołectwo) położona w północno - zachodniej części gminy. Założona została przez niemieckich rycerzy Nicolasa v. Sack i Henniga v. Gadow. Pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1337 roku. Dzisiejszy układ urbanistyczny wsi pochodzi z pierwszej poł. XVIII wieku , kiedy to powstał w Bobrówku duży majątek ziemski. Większość zabudowy mieszkalnej i gospodarczej pochodzi z końca XIX wieku i początku XX wieku. W pobliżu Bobrówka (przy drodze lokalnej do Machar) leży w polu największy w regionie głaz narzutowy. Jego obwód wynosi ponad 22 m! Park krajobrazowy o powierzchni ok. 6 ha.

W latach 1945-1954 i 1973-1976 miejscowość była siedzibą gminy Bobrówko. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa gorzowskiego. Wieś zamieszkuje 907 mieszkańców.

XIX - wieczny pałac eklektyczny piętrowy, założony na planie prostokąta z trzykondygnacyjnym ryzalitem na osi bocznej.

XIX - wieczny neoromański kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy. Wewnątrz znajduje się jedyny na ziemi strzeleckiej późnorenesansowy ołtarz.

Funkcję sołtysa sołectwa pełni Pan Jerzy Cichocki.

Sołtysi:

 • Czesław Walczak
 • Daszczyk Ryszard (1999 - 2003)
 • Przywara Janina (2003 - 2007)
 • Ulański Czesław (2007 - 4 lutego 2008r.)
 • Kępowicz Hanna (od 5 lutego 2008r. - 2011r.)
 • Cichocki Jerzy ( 2011- )

Galerie: Bobrówko z lotu ptaka


Sołectwo Bronowice

1c8550eeae670852ed74643a02f6396b.jpg

Wieś (sołectwo) położona 4 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich, przy lokalnej drodze do Choszczna. Niemiecka nazwa Braunsfelde wymieniona została po raz pierwszy w 1333 roku. Nazwa wsi pochodzi zapewne od imienia rycerza Braun lub Bruno. W XIV wieku wieś liczyła 67 łanów ziemi, czyli około 1491 ha. Właścicielami Bronowic byli w tym czasie czterej bracia z zamożnego rodu von Sak. Księga ziemska z 1337 roku wymienia także proboszcza i czynny młyn wietrzny.
Na początku XVI wieku cała wieś należała do rodziny von Sanitz, która to zarządzała tutejszymi dobrami przez 285 lat. W późniejszych latach wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli. W 1803 r. był tu kościół, proboszcz, kowal i wiatrak. Wieś liczyła 35 zagród. W 1901 roku przez Bronowice przeprowadzono linię kolejową łączącą Strzelce Krajeńskie z Choszcznem.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Wieś zamieszkuje 426 mieszkańców.
Na terenie wsi znajduje się kościół filialny pw. Chrystusa Króla.

Funkcję sołtysa sołectwa pełni Pani Wioletta Podgórska.

Sołtysi:

 • Krystyna Sosińska ( 1995 - 2011)
 • Wioletta Podgórska ( 2011- )


Galerie: Bronowice z lotu ptaka


Sołectwo Brzoza

d5f6feb0f943c7a625b4f37d9fdfdb19.jpg

Wieś ( sołectwo) położona w odległości 1km od drogi krajowej Kostrzyn - Gdańsk i około 3 km na zachód od Strzelec Krajeńskich obok drogi krajowej nr 22. Bardzo stara miejscowość założona w drugiej połowie XIII wieku, na miejscu dawnej osady słowiańskiej. Wieś położona jest na obrzeżu Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu osady znajduje się kilka jezior rynnowych i oczek polodowcowych. Najciekawszym zabytkiem miejscowości jest zbudowany z kamiennych ciosów, późnoromański kościół, przebudowany w 1751 roku - dziś świątynia prawosławna (Cerkiew św. Michała Archanioła w Brzozie). Cennym zabytkiem jest także XVIII - wieczne założenie dworskie, z którego do dziś zachowały się murowany spichlerz zbożowy z 1717 roku, czworaki, XIX - wieczna oficyna zarządcy i XIX - wieczny park krajobrazowy.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Miejscowość liczy 543 mieszkańców.

Sołtysi:

 • KrystynaRuszczak
 • Bogdan Chomiak (1999 - 2007)
 • Bożena Mrożek (2007 - )

Galerie: Brzoza z lotu ptaka


Sołectwo Buszów

64dc0c47ee75b66a9947e46975c79c20.jpg

Wieś (sołectwo) położona 9 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich przy drodze do Barlinka. Bardzo stara wieś leżąca na skraju Gorzowsko - Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Miejscowość założona została w drugiej poł. XIII wieku przez rycerza v. Mirchina. Z zabytkowego założenia dworskiego pozostał niewielki park krajobrazowy, spichlerz oraz osiedle pracowników dawnego folwarku. Zabudowa wsi składa się w większości z budynków pochodzących głównie z XIX i XX wieku. W odległości 1 km od Buszowa znajduje się malowniczo usytuowane jezioro Wielkie Buszewskie, nad którym istnieje zagospodarowane pole namiotowe nadzorowane przez nadleśnictwo.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa gorzowskiego.

Sołectwo Buszów liczy 295 mieszkańców.

Do sołectwa Buszów przynależy miejscowość Buszewko.

Funkcję sołtysa pełni Pani Sypniewska Halina.

Sołtysi:

 • Mirosław Strzelczyk
 • Jan Popielarski
 • Andrzejak Aurelia (1999 - 2003)
 • Sypniewska Halina (2003 - 2007)
 • Zagozda Anna (od 17 stycznia 2007r. do dnia 11 lutego 2008r.)
 • Sypniewska Halina (od 12 lutego 2008r. - )

Galerie: Buszów z lotu ptaka


Sołectwo Danków

58014a1df09810aef0cf8b7a0d386bfb.jpg

Wieś (sołectwo) położona 13 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich, przy drodze do Barlinka. Leży przy południowym brzegu Jez. Dankowskiego (Wielgie) i północnym Jeziora Kinołęka (Dankowskie Małe), przez które przepływa rzeka Pełcz. Miejscowość położona w pięknym otoczeniu lasów Puszczy Gorzowskiej, w granicach strefy ochronnej Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsza historyczna wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1300 roku. W czasach swojej chwały miejscowość często była określana miastem. W 1347 roku margrabia Ludwik wspomina w swoim liście o tym miejscu określając je dosłownie „miasto Tankow". Danków jednak nigdy nie otrzymał rzeczywistych praw miejskich. Nie wzniesiono też nigdy murów okalających ówczesne miasta. W 1380 roku wymieniany jest w Dankowie zamek określany, jako "hus Tankow". Znajdował się w obrębie fortyfikacji ziemnych miasteczka, należał do rodu Kittlitzów. Później Danków był obiektem sporu tego rodu z Krzyżakami, którzy w 1452 roku przejęli miejscowość i zamek. Obecnie po zamku nie ma żadnych śladów. Później Tankow (Danków) kilkanaście razy zmieniał właściciela. Jako miejscowość miał szansę na pozostanie liczącym się ośrodkiem, jednakże liczne pożary przekreśliły taką przyszłość.
We wsi kościół neogotycki z ok. 1840 r. otoczony ceglanym murem. Ponadto zespół budynków folwarcznych z XIX w., wybudowany w stylu neogotyckim z cegły, oficyna pałacowa przebudowana na obiekt wypoczynkowy, obecnie nieużytkowana. Nad jeziorem park krajobrazowy o powierzchni ok. 15 ha z licznymi gatunkami drzew rodzimych i obcych (pomnikowe lipa i dąb).

Sołectwo Danków liczy 128 mieszkańców.

Przez Danków przebiegają ciekawe trasy rowerowe Barlinek - Danków - Buszów - Strzelce - Gardzko - Stare Kurowo - Drezdenko oraz Dankowski Szlak Rowerowy Danków-Wielisławice-Strzelce Krajeńskie.

Funkcję sołtysa pełni Pan Grzegorz Dyliński.

Sołtysi:

 • Augustyniak Zygmunt (1999 - 2003)
 • Augustyniak Arkadiusz (2003 - 2007)
 • Dyliński Grzegorz (2007 - )

Galeria: Danków z lotu ptaka


Sołectwo Gardzko

b11ebcefab883532a9a41765c2a00ece.jpg

Wieś (Sołectwo) położona 5 km na wschód od Strzelec Krajeńskich, przy drodze do Drezdenka, na silnie pofałdowanej krawędzi wysoczyzny gorzowskiej. Przebiegający w pobliżu wsi szlak turystyczny ( ścieżka rowerowa) prowadzi lasami Puszczy Drawskiej do Ośrodka Wypoczynkowego w Długiem. Miejscem spotkań mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży w sołectwie jest świetlica wiejska, która jest obiektem o funkcji społeczno - kulturalnej. W odległej przeszłości istniał tutaj warowny gród słowiański, którego początki sięgają prawdopodobnie już VII wieku (stąd nazwa miejscowości). Gród ten był ośrodkiem opolnym dla najbliższej okolicy, w tym obszaru, na którym w późniejszym okresie zbudowano stolicę gminy - Strzelce Krajeńskie. Wieś posiada cenny układ urbanistyczny, składający się z dwóch odmiennych założeń: XIII-wiecznego i XIX-wiecznego. Interesująco przedstawia się architektura Gardzka. Są tutaj przykłady XVIII-wiecznego budownictwa ryglowego, XIX-wiecznego budownictwa „bamberskiego" oraz XX-wiecznej zabudowy międzywojennej, usytuowanej wzdłuż wylotowych dróg wiejskich. Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela. Do sołectwa przynależy wieś Golczewice.

Sołectwo Gardzko liczy 411 mieszkańców.

Funkcję sołtysa sołectwa pełni Pani Olewińska Aneta.

Sołtysi:

 • Klimas Zdzisław ( 1995 - 2011)
 • Olewińska Aneta ( 2011 -)

Galerie: Gardzko z lotu ptaka


Sołectwo Gilów

d3801e4c86025267e5ace51fa2b105ff.jpgWieś (sołectwo) położona 13 km na północ od Strzelec Krajeńskich na skraju dużych obszarów leśnych (puszcza Drawska). We wsi znajduje się neogotycki pałacyk z połowy XIX w. Park Krajobrazowy z połowy XIX wieku o pow. około 3 ha. Zachowała się wieża widokowa i fragmenty ogrodzenia.

Sołectwo Gilów zamieszkuje 210 mieszkańców.

Funkcję soltysa pełni Pani Dorota Woźniel.

Sołtysi:

 • Fus Mirosław
 • Fus Jolanta (1999 - 2011)
 • Woźniel Dorota ( 2011 -)

Galerie: Gilów z lotu ptaka


Sołectwo Licheń

4609e705616e176c6b2aa3fa7ddb92b3.jpg

Wieś (Sołectwo) - położona ok. 5 km na północny wschód od Strzelec Krajeńskich przy drodze krajowej nr 22. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Do sołectwa Licheń przynależy wieś Długie.

W sołectwie zamieszkuje 432 mieszkańców.

Funkcję sołtysa sołectwa Licheń pełni Pan Józef Waszak.

Sołtysi:

 • Ratkowski Kazimierz
 • Waszak Kazimierz
 • Waszak Józef (1990 - 1999)
 • Wilk Adam (1999 - 2007)
 • Waszak Józef (2007 - )

Galerie: Licheń z lotu ptaka


Sołectwo Lipie Góry

1dc35a1cfc0a8dc8ed6268e39f9deaec.jpg

Wieś (sołectwo) położona 6 km na północny wschód od Strzelec Krajeńskich, przy lokalnej drodze do Choszczna. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z ziemskiej księgi Ludwika Starego datowana na 1337 r. jako własność rodu von Mansfelde od, którego wzięła swoją nazwę .Na początku XVII wieku znajdowało się w niej 8 siedzib rycerskich. Pod koniec XIX i na początku XX wieku wybudowano we wsi wiele domów i budynków gospodarczych, co dało początek tzw. koloniom: lewej, środkowej i prawej. W okresie między wojennym osada dzieliła się na wieś dworską i gminę wiejską. Współczesną nazwę wsi ustalono na podstawie analiz i badań pobliskich wzgórz - lindeberge, które nazwano Lipiegórami. Niewątpliwie miały na to wpływ walory przyrodnicze, tj. liczne wzgórza i pagórki okalające wieś oraz rekordowej wielkości drzewa lipowe. We wsi znajduje się kościół filialny pw. św. Józefa wymurowany z kamienia ciosanego w XIV wieku. Jest to konstrukcja jednonawowa, założona na planie prostokąta, bez wieży. W XVI wieku świątynię gruntownie przebudowano, ściana wschodnia została zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami i blendami. Na wyposażeniu kościoła jest obraz z 1854 r. Współczesna dzwonnica stalowa z dzwonem pochodzi z 1842 r. Znajduje się tu także park krajobrazowy o powierzchni ok. 2 ha.

Przez Lipie Góry prowadzi trasa rowerowa Tuczno - Lubicz - Lipie Góry - Strzelce - Zwierzyn długości 19 km. W sołectwie zamieszkuje 411 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pani Gorzko Monika.

Sołtysi:

 • Szramski Zenon (1990 - 1999)
 • Smolec Stanisław (1999 - 2011)
 • Gorzko Monika ( 2011-)

Galerie: Lipie Góry z lotu ptaka


Sołectwo Lubicz

a6e5f054afca42fdc3f0da238547e32e.jpg

Wieś ( sołectwo) której rodowód sięga wieków średnich, założona przez rycerza Blomke, położona jest niecałe 15 km na północ od Strzelec Krajeńskich. Niedaleko na zachód od Lubicza rozciąga się Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, a kilkanaście kilometrów na wschód od wsi znajdują się jeziora: Ogardzka Odnoga, Słowa, Lipie i Osiek. Wieś Lubicz położona jest głównie na terenie nizinnym. Obszar wsi to głównie tereny rolne, w połowie wieś po pegeerowska. Miejscem spotkań mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży jest świetlica wiejska, która jest obiektem o funkcji społeczno-kulturalnej. W Lubiczu znajduje się również park podworski, a w nim pomnikowe okazy drzew. Zabudowa bamberska, w tym charakterystyczny dla regionu budynki z kamienia łupanego. W sołectwie znajduje się kościół gotycki z XIV wieku. Teren kościoła otoczony kamiennym murem. Wewnątrz malowidła ścienne, oryginalne ornamenty odrestaurowane w 1998 roku. Kościół jest pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła.

Sołectwo liczy 334 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pani Gabriela Grudka.

Sołtysi:

 • Naumowicz Halina (1983 - 2003 z przerwą w latach 1990 - 1995)
 • Klimas Roman (1990 - 1995)
 • Petrykowski Ryszard (2003 - 2011)
 • Grudka Gabriela ( 2011-)

 

Galeria: Lubicz z lotu ptaka


Sołectwo Machary

ec035c13f277a3da65ccba62893dd4f4.jpg

WIEŚ ( sołectwo) położona 11 km na północny-zachód od Strzelec Krajeńskich. W 2004 roku wieś zaczęła istnieć jako samodzielne sołectwo. Do roku 2004wieś przynależała do sołectwa Bobrówko. We wsi dwór klasycystyczny z I połowy XIX w., parterowy, założony na planie wydłużonego prostokąta z portykiem wspartym na kolumnach. Usytuowany jest na obrzeżu parku krajobrazowego o powierzchni ok. 4 ha, założonego w I poł. XIX w. Rosną tu drzewa rodzime i obce, m.in. cisy. Przy drodze do Bobrówka olbrzymi głaz narzutowy (migmatytowy) o obwodzie ponad 20 m.

Sołectwo liczy 89 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pan Wiesław Buszewski.

Sołtysi:

 • Świątek Roman (2003 - 2007)
 • Buszewski Wiesław (2007 - )

Galeria: Machary z lotu ptaka


Sołectwo Ogardy

267a6f9b52caeac94dc732c164743eaf.jpg

Duża wieś sołecka położona 11 km na północ od Strzelec Krajeńskich, przy drodze Strzelce - Bierzwnik - Choszczno. Stara osada słowiańska, w 1337 r. wieś stanowiła lenno rycerskie. W późniejszym okresie, w zamian za dług margrabia Ludwik Stary podarował rentę ze wsi Betkinowi von der Ost z Drezdenka. W XIV wieku, ówczesny właściciel Ulryk von der Ost sprzedał Ogardy zakonowi krzyżackiemu. Podczas wojny 30-letniej wieś została spalona. Pod koniec XVIII w. majątek nabyła wywodząca się z Pomorza rodzina von Blankensee. W czasie 100-letniego panowania tego rodu powstał m.in. murowany dworek i pałac. Prawdopodobnie wskutek bankructwa rodziny majątek od 1907 r. przeszedł na własność banku ziemskiego. Po wojnie majątek wraz z zabudowaniami przejął PGR. Późnoromański kościół z I połowy XIII w., zbudowany z granitowych ciosów. W północnej elewacji świątyni znajduje się zamurowany, kamienny portal wejściowy. Ceglana wieża pochodzi z XIX wieku, z czasów przebudowy kościoła. Kościół spłonął w 1961 r. i został odbudowany w 1963 r.
Pałac eklektyczny z II połowy XIX w., obok park krajobrazowy (10 ha) z przełomu XVIII i XIX w. Obok zespół zabudowy folwarcznej z początku XIX w. z klasycystycznym dworkiem, spichlerzem i parkiem (13 ha). Dom szachulcowy z 2 połowy XVIII w. We wsi liczne pomniki przyrody: lipy w parku i dąb przy drodze do Chomętowa. W odległości 1.5 km od Ogard przepływa rzeczka Ogardna. Nad nią posadowione są obiekty tzw. Ogardzkiego Młyna. Znakomite miejsce do sobotnio - niedzielnego wypoczynku. Stąd blisko już do Ogardzkiej Odnogogi, stanowiącej część jeziora Osiek.

Sołectwo Ogardy liczy 499 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Krzysztof Janicki.

Sołtysi:

 • Bryk Zygmunt (1999 - 2007)
 • Szpila Marta (2007 - 2011)
 • Janicki Krzysztof (2011-)

 

Galerie: Ogardy z lotu ptaka


Sołectwo Piastowo

5cff456ce522647dc5d5205888585d2e.jpg

Wieś (Sołectwo) Piastowo zaczęło istnieć jako samodzielne sołectwo od 02. 08 2007 roku. Utworzone zostało na wniosek mieszkańców m. Strzelce Klasztorne i m. Piastowo Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 czerwca 2007 roku. Do sołectwa przynależą miejscowości: Piastowo, Chwytowo i Ciecierzyn.

Do roku 2007 wieś przynależała do sołectwa Strzelce Klasztorne.

Sołectwo Piastowo liczy 141 mieszkańców.

Funkcję sołtysa sołectwa Piastowo pełni Pan Bogusław Ciepły.

Galerie: Piastowo z lotu ptaka


Sołectwo Pielice

7e96c0c116010673b6c517fd7cd83db9.jpg

Wieś (sołectwo ) znajduje się na skraju Puszczy Drawskiej. Łączy się drogą lokalną z miejscowościami Lipie Góry i Ogardy.

Obok wsi znajduje się niewielkie jezioro. Nieco dalej na wschód jezioro Ogardzka Odnoga i leśne pole namiotowe. Na szczególną uwagę w Pielicach zasługuje kościół filialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy zbudowany w I połowie XVIII wieku, szachulcowy, częściowo obmurowany. Kościół jest jednonawowy, na planie prostokąta, z niską wieżą. Park o powierzchni około 2,5 ha z gatunkami drzewych i obcych. Z dawnego założenia dworskiego do czasów obecnych przetrwała jedynie dawna gorzelnia i resztki parku krajobrazowego rodzim z I poł. XIX w. We wsi znajdują się stare szachulcowe domy, co nadaje jej specyficznego klimatu. Wieś zamieszkuje 113 mieszkańców. We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Funkcję sołtysa pełni Pani Sowiak Zofia.

Sołtysi:

 • Gromek Eugenia
 • Grzelak Jan
 • Wolski Mieczysław (1999 - 2003)
 • Stolarek Henryk (2003 - 2011)
 • Sowiak Zofia ( 2011-)

Galerie: Pielice z lotu ptaka


Sołectwo Przyłęg

3307b5bc807887a1c7968f6b3cf31683.jpg

Wieś (sołectwo) położona na wschodnim skraju lasów Puszczy Gorzowskiej, nad rzeką Pełcz, prawym dopływem Noteci. Leży 7 km na południowy zachód od Strzelec Krajeńskich, przy drodze do Gorzowa Wlkp. Stara osada słowiańska związana z grodem w Santoku. Wzmiankowana w 1337 r. We wsi kościół z 1803 r. murowany, jednonawowy, na planie prostokąta, z wieżyczką nad zachodnią częścią korpusu, oraz szachulcowe (ryglowe) zabudowania mieszkalne.

Wieś zamieszkuje 169 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pan Jarosław Merena(od 18 kwietnia 1986 r.).

Galerie: Przyłęg z lotu ptaka


Sołectwo Sławno

bf6183cf9f0f26b397e8ec94ca031152.jpgWieś (sołectwo) położona ok. 4 km na południe od Strzelec Krajeńskich. Pałac z początku XX wieku z wcześniejszym parkiem krajobrazowym. Całość otoczona murem z łamanego kamienia z okrągłą wieżyczką wypoczynkową w narożniku nakrytą strzechą.

Wieś zamieszkuje 211 mieszkańców.

Funkcję soltysa pełni Pan Ireneusz Kuszwara.

Sołtysi:

 • Madziak Zofia
 • Maleńczak Feliks (1999 - 2007)
 • Kuszwara Ireneusz (2007 - )


Sołectwo Sidłów

0ce06164893cbc53a55b185d683f05ae.jpgWieś w 1999 roku zaczęła istnieć, jako samodzielne sołectwo. Do 1999 roku przynależała do sołectwa Licheń.

Wieś zamieszkuje 213 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pan Ryszard Paszkowski.

Sołtysi:

 • Lipniak Paszkowska Józefa (1999 - 2007)
 • Turek Robert (2007 - 2011)
 • Paszkowski Ryszard ( 2011-)

Galerie: Miejscowości i Zabytki


Sołectwo Sokólsko

f41947d60410b9df08743c7553c28849.jpgWieś (sołectwo) położona ok. 6 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich, przy drodze do Choszczna. We wsi znajduje się kościół neogotycki z II połowy XIX w. i zespół dworski z przełomu XVIII i XIX w. - dwór, oficyna, park.

Wieś zamieszkuje 154 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pani Marzena Galant.

Sołtysi:

 • Gruszczński Józef (1999 - 2007)
 • Galant Marzena (2007 - )

Galerie: Sokólsko z lotu ptaka


Sołectwo Strzelce Klasztorne

8900c26332d58ddda3b393e8e1285a21.jpgDo sołectwa Strzelce Klasztorne przynależą wsie: Czyżewo i Małe Osiedle.

Sołectwo Strzelce Klasztorne liczy 302 mieszkańców.

 

 

Funkcję sołtysa pełni Pani Dorota Rezler.

Sołtysi:

 • Pienio Ludwik
 • Czapla Piotr (1999 - 2003)
 • Ciepły Bugusław (2003r. do 11 września 2007r.)
 • Rezler Dorota (od dnia 12 września 2007r. - )

Galerie: Strzelce Klasztorne z lotu ptaka


Sołectwo Tuczno

9e1db2c790d32699e736af28212bdce9.jpgWieś ( sołectwo) położona 11 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich, przy lokalnej drodze do Choszczna. Do sołectwa Tuczno przynależy wieś Tuczenko. Osada wzmiankowana w 1304 r., kiedy to Urlyk de Bilbreke nadał cysterkom pełczyckim dochody z kościoła w Tucznie w zamian za przyjęcie do klasztoru jego trzech starych ciotek. Od 1499 do 1836 r. wieś była w posiadaniu znanego, nowomarchiskiego rodu von Schöning. W 1837 r. dobra tuczeńskie zakupili Wedemayerowie, którzy w 1867 r. przekształcili majątek w majorat. Ostatni właściciel Franc Just Wedemayer został zastrzelony przez żołnierzy radzieckich. We wsi piękny pałac neoklasycystyczny z lat 1897-1899, wybudowany przez ówczesnego właściciela Maxa von Wedemayer i dobrze zachowany park krajobrazowy o powierzchni 8,5 ha. Ok. 1,5 km na północny-zachód od Tuczna znajduje się leśniczówka Tuczenko i niewielkie jeziorko z dziką plażą.

Sołectwo Tuczno liczy 679 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pan Jerzy Walczak.

Sołtysi:

 • Rogoziński Henryk (1987 - 1995)
 • Borkowski Marek (1995 - 2007)
 • Walczak Eugenia (2007 - 2011)
 • Walczak Jerzy ( 2011- )

Galerie: Tuczno z lotu ptaka


Sołectwo Wełmin

f52a1410cd66072c7d769085740f087a.jpgWieś Wełmin liczy 143 mieszkańców.

Sołtysi:

Kaniuk Michał
Hrabska Iza (1999 - 2007)
Szulga Krzysztof (2007 - )

Galerie: Wełmin z lotu ptaka

 

Sołectwo Wielisławice

a2b306d2068965d0562adf68e7e984ce.jpgWieś (sołectwo) położona 5 km na północ od Strzelec Krajeńskich obok drogi do Barlinka. Stara osada o rodowodzie średniowiecznym. Wybudowano w niej w XIX wieku szachulcowy dwór i oficynę, otoczone niewielkim parkiem krajobrazowym. Kościół z przełomu XVIII/XIX wieku, pierwotnie szachulcowy, przebudowany w latach 1982-4 zatracił pierwotny wygląd. W skład sołectwa wchodzą wsie; Wilanów i Puszczykowo.

Sołectwo Wielisławice liczy 408 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pani Najder Józefa.

Sołtysi:

 • Nowak Leszek (1999 - 2003)
 • Bortnowski Władysław (2003 - 2011)
 • Najder Józefa ( 2011 - )

Galerie: Wielisławice z lotu ptaka


Sołectwo Żabicko

7c43b6375c77782c5e5b2c9a3d91eb50.jpgWieś ( sołectwo) położona przy drodze Bobrówko - Pełczyce.
Stara osada założona w drugiej poł. XIII wieku przez rycerza v. Segenfelde. Stąd też nazwa miejscowości, która w wolnym tłumaczeniu oznacza „Pola Seege". W położonym obok wsi lesie znajduje się pomnik przyrody nieożywionej - tzw. „Czarci Głaz" o obwodzie 11 m i wys. 2.5 m. Z dawnego założenia dworskiego zachowały się liczne obiekty gospodarskie. Do sołectwa Żabicko przynależy wieś Śródlesie.

W sołectwie Żabicko zamieszkuje 155 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni Pani Teresa Pytlos.

Sołtysi:

 • Ochota Wiesław (1999 - 2003)
 • Pytlos Teresa (2003 - )

 

Galerie: Żabicko