Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Kontakt

INFORMACJA TELEFONICZNA

URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
ALEJA WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Nr telefonu: 95 763 11 30, fax: 95 763 32 94
e-mail główny: urzad@strzelce.pl
Strona internetowa: http://www.strzelce.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.strzelce.pl

 

Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu - punkt informacji

 

Anna Rafalik

Nr pokoju: 3
Piętro: parter
Tel.: 95 76 31 130
E-mail: informacja@strzelce.pl

Burmistrz

Wiesław Sawicki

Nr pokoju: 18
Piętro: I
Tel.: 95 76 31 130
E- mail:
burmistrz@strzelce.pl

Zastępca burmistrza

Agnieszka Walendzik

Nr pokoju: 18
Piętro: I
Tel.: 95 76 31 130
E-mail:wiceburmistrz@strzelce.pl

Stanowisko pracy ds.ogólno-gospodarczych


DOROTA HASZCZYC

Nr pokoju: 18
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 306
E- mail:
organizacyjny@strzelce.pl

REFERAT OGÓLNO – ORGANIZACYJNY

Sekretarz - kierownik referatu

Monika Sikora

Nr pokoju: 14
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 314
E- mail:
sekretarz@strzelce.pl

Stanowisko pracy oo spraw kadr

Grażyna Jankowska

Nr pokoju: 12
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 312
E- mail:
kadry@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ogólno-organizacyjnych

Jolanta Budacz

Nr pokoju: 13
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 313
E- mail:
biuletyn@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obsługi interesanta

Maria Degórska

Nr pokoju: 13
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 313
E- mail:
sołtysi@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw zdrowia i patologii społecznych

Justyna Bąk

Nr pokoju: 9a
Piętro: PARTER
Tel.: 95 76 36 308
E- mail:
profilaktyka@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obsługi rady

Krystyna Łazarewicz – Ćwirko

Nr pokoju: 43
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 343
E- mail:
rada@strzelce.pl


Informatyk

Łukasz Sitarz

Nr pokoju: 33
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 333
E- mail:
informatyk@strzelce.pl

REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY

Skarbnik - kierownik referatu

Adam Skrocki

Nr pokoju: 31
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 331
E- mail:
skarbnik@strzelce.pl

Zastępca skarbnika

Wioletta Rogowska

Nr pokoju: 29
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 329
E- mail:
finanse@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej

Bożena Horbanowicz - Zdych

Nr pokoju: 29
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 329
E- mail:
kiegowosc@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych

Barbara Iberhan

Nr pokoju: 29
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 329
E- mail:
vat@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych

Zofia Sobczak

Nr pokoju: 26
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 317
E- mail:
windykacja@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej

Elżbieta Wołowiec

Nr pokoju: 26
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 317
E- mail:
ksiegowoscpodatkowa@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego na terenie wiejskim

Jolanta Mikołajczyk

Nr pokoju: 28
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 328
E- mail:
podatekrolny@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środków transportowych, podatku rolnego

Magdalena Cieślak

Nr pokoju: 27
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 327
E- mail:
podateknieruchomosci@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wieczystego użytkowania i opłaty skarbowej

Anna Marciniszyn

Nr pokoju: 28
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 328
E- mail:
wieczysteuzytkowanie@strzelce.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierownik referatu

Józefa Lipniak - Paszkowska

Nr pokoju: 34
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 334
E- mail:
kierownikgk@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska

Anna Jurasz

Nr pokoju: 35
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 335
E- mail:
srodowisko@strzelce.pl


Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej

Małgorzata Sieradzka

Nr pokoju: 36
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 336
E- mail:
gospodarkakomunalna@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Barbara Fil

Nr pokoju: 37
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 337
E- mail:
dzialalnosc@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej

Agnieszka Fryze

Nr pokoju: 37
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 346
E- mail:
mieszkania@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw rolnych

Sylwia Kowalewska

Nr pokoju: 36
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 336
E- mail:
rolnictwo@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw drogownictwa

Maciej Stempień

Nr pokoju: 35
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 335
E- mail:
drogownictwo@strzelce.pl
gruparybacka@strzelce.pl

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY

Kierownik referatu

Katarzyna Kołupajło

Nr pokoju: 24
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 324
E- mail:
kierownikir@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw przygotowania inwestycji i remontów

Joanna Pawłowska

Nr pokoju: 19
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 319
E- mail:
inwestycje@strzelce.pl


Stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych

Jolanta Leżańska

Nr pokoju: 9
Piętro: PARTER
Tel.: 95 76 36 303
E- mail:
zamowienia@strzelce.pl

Stanowisko do spraw promocji i współpracy z zagranicą

Jerzy Jakubik

Nr pokoju: 25
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 315
E- mail:
promocja@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw rozwoju turystyki i rekreacji

Marek Bidol

Nr pokoju: 25
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 325
E- mail:
turystyka@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw funduszy pomocowych oraz sportu

Adam Roszak

Nr pokoju: 25
Piętro: I
Tel.: 95 76 36 325
E- mail:
sport@strzelce.pl

E-mail:fundusze@strzelce.pl


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA GMINNEGO

Kierownik referatu

Grzegorz Rakiej

Nr pokoju: 41
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 342
E- mail:
kierownikgpm@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw budownictwa

Halina Kulczycka

Nr pokoju: 42
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 341
E- mail:
warunkizabudowy@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw budownictwa


Daniel Dulas

Nr pokoju: 40
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 340
E- mail:
plany@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

Alicja Korzeniowska

Nr pokoju: 32
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 332
E- mail:
nieruchomosci@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

Ewa Gierczyńska

Nr pokoju: 32
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 332
E- mail:
przetargi@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

Katarzyna Niedźwiedź

Nr pokoju: 32
Piętro: II
Tel.: 95 76 36 330
E- mail:
przeksztalcenia@strzelce.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

Bożena Dubel

Nr pokoju: 10
Piętro: parter
Tel.: 95 76 36 310
E- mail:
kierownikusc@strzelce.pl

Urząd Stanu Cywilnego Zastępca kierownika

Teresa Andrzejewska

Nr pokoju: 7
Piętro: PARTER (WEJŚCIE OD PARKINGU)
Tel.: 95 76 36 307
E- mail:
usc@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności

Julita Górska

Nr pokoju: 5
Piętro: PARTER
Tel.: 95 76 36 305
E- mail:
ewidencja@strzelce.pl

Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych

Krystyna Samulska

Nr pokoju: 5
Piętro: PARTER
Tel.: 95 76 36 304
E- mail:
dowody@strzelce.pl


Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

Tomasz Wojcieszyński

Nr pokoju: 45
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 316
E- mail:
radca@strzelce.pl

Biuro pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Andrzej Kobelak

Nr pokoju: 47
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 347
E- mail:
oc@strzelce.pl

Doradca Burmistrza do spraw kontaktów z przedsiębiorcami

Tomasz Hałas

Nr pokoju: 38
Piętro: III
Tel.: 95 76 36 338
E- mail: doradca@strzelce.pl