Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

2015-01-20


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (pokój nr 5)
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95) 763 63 04 lub (95) 763 63 05

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30
Opłaty: nie pobiera się
Termin i sposób załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" - pobierz wniosek
  • Dowód osobisty;
  • Paszport (dotyczy obywateli polskich zamieszkałych za granicą);
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli wymeldowanie jego dotyczy);

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, (kurator, opiekun prawny osoby).

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r., nr 217, poz. 1427 ze zm.)

 
Załączone pliki
« Powrót