Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zgłoszenie pobytu stałego

2015-01-20


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (pokój nr 5)
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95) 763 63 04 lub (95) 763 63 05

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30
Opłaty: nie pobiera się
Termin i sposób załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) pobierz wniosek
  • Dowód osobisty;
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej)   lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku
    -oryginały dokumentów;
  • prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności:

- opłata za wydanie zaświadczenia- 17 zł.
- sprawa załatwiana jest od ręki


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r., poz. 388 ze zm.)
 

 Załączone pliki
« Powrót