Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zgłoszenie na pobyt czasowy ponad trzy miesiące

2015-01-20


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (pokój nr 5)
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95) 763 63 04 lub (95) 763 63 05

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30
Opłaty: nie pobiera się
Termin i sposób załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) pobierz wniosek
  • dowód osobisty;
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów;

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r., poz. 388 ze zm.)

 

Załączone pliki
« Powrót