Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Dowody osobiste

2015-01-20


Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pobierz

Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego - pobierz

Co należy zrobić: 

Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu  wraz z załącznikiem.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (pokój nr 5)
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95) 763 63 04 lub (95) 763 63 05

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, (kurator, opiekun prawny osoby).
Opłaty: Dowody osobiste są bezpłatne
Termin i sposób załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego
  • Załącznik: jedna aktualna fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  
  • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa
  • odpis skrócony aktu małżeństwa
Ubiegający się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza odpisu skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego we Strzelcach Krajeńskich
Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone Strzelcach Krajeńskich.
Uwagi:

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania z wyjątkiem:
- dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia – dowód jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010r., nr 167, poz. 1131 ze zm.)oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47, poz. 384).
 Załączone pliki
« Powrót