Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

1. Wymagane dokumenty:


Wniosek "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" pobierz wniosek

-dowód osobisty;

-skrócony odpis aktu urodzenia z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego;

-książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą);

-decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów;


2.  Termin załatwienia sprawy:

od ręki


3.  Opłata:

- nie pobiera się


4.  Miejsce załatwienia sprawy:

- Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Tel. 095 763 63 04, lub 095 763 63 05


Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r., nr 217, poz. 1427 ze zm.).

Załączone pliki