Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Dokumenty i druki do pobrania

AKTY PRAWNE

 

WZORY DOKUMENTÓW

Otwarty konkurs ofert (dotyczy umów, których numer rozpoczyna się od IR.526 oraz IR.525):

Konkurs projektów (dotyczy umów, których numer rozpoczyna się od IR.423)

Inne