Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad trzy miesiące

1.     Wymagane dokumenty:

- wniosek „ zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące"( osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców) pobierz wniosek

- dowód osobisty;

- Paszport (dotyczy obywateli polskich zamieszkałych za granicą);

- książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

 

2.     Termin załatwienia sprawy:

- od ręki:


3.   Opłata:

- nie pobiera się;


4.   Miejsce załatwienia sprawy:

- Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Tel. 095 763 63 04 lub 095 763 63 05;

 

 - Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku  wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

  • Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r., nr 217, poz. 1427 ze zm.)
Załączone pliki