Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

1.     Wymagane dokumenty:

        - wniosek "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"; pobierz wniosek

- Dowód osobisty;

- Paszport (dotyczy obywateli polskich zamieszkałych za granicą);

- Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli wymeldowanie jego dotyczy);

- Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 60 i kobiet posiadających ten dokument);


 2.  Termin załatwienia sprawy:

- od ręki;


 3.  Opłata:

 - nie pobiera się;


   4.  Miejsce załatwienia sprawy:

- Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Tel. 095 763 63 04 lub 095 763 63 05;

 

- Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

  • Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r., nr 217, poz. 1427 ze zm.)
Załączone pliki