Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

Zarząd Gminny jest najmniejszym ogniwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych z terenu gminy. Zarząd powołuje Prezydium z prezesem na czele, który reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem. Prezydium kieruje bieżącą pracą oddziału gminnego, nadzoruje działalność OSP, przyznaje odznaki.

Do kompetencji Zarządu Gminnego należy m.in.:
- wykonywanie uchwał zjazdu gminnego oraz zwierzchnich władz Związku,
- rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie,
- uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału gminnego,
- organizowanie i wspieranie OSP.
Budżet oddziału gminnego stanowią jedynie składki członkowskie. Najważniejszym zadaniem jest współpraca Zarządu z władzami gminy dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zarząd zbiera się raz na kwartał.

 

Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP (stan na lipiec 2012.)


Prezes Zarządu
Dh Dariusz Domaradzki
Wiceprezes Zarządu Dh Andrzej Marczak
Komendant Dh Franciszek Domaradzki
Sekretarz Zarządu Dh Julita Górska
Skarbnik Zarządu Dh Jan Sznajder
Członek Zarządu Dh Robert Bryk
Członek Zarządu Dh Stanisław Czarnuszkiewicz
Członek Zarządu Dh Robert Dyndul
Członek Zarządu Dh Sebastian Skupiński
Członek Zarządu Dh Dariusz Sobczak
Członek Zarządu Dh Henryk Stolarek

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący -wakat-
Wiceprzewodniczący      
Dh Bożena Harazińska
Członek Dh Wiesław Sawicki