Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach

Historia jednostki:

Historia jednostki sięga roku 1946, kiedy to z inicjatywy Dh Aleksandra Skrzypskiego zawiązuje się pierwsza drużyna OSP. Na początku jej siedzibą był mały budynek, w której stał wóz konny i ubogie wyposażenie. W 1977r. w ramach „czynu społecznego" członkowie OSP i mieszkańcy Bronowic wybudowali nową remizę ze świetlicą. Jednostka otrzymała z tej okazji samochód pożarniczy Star 660. Dziesięć lat później jednostka dysponowała Starem 266, a do istniejących budynków dobudowano boks garażowy.

Od 1987r. aż po dzień dzisiejszy funkcję Naczelnika OSP w Bronowicach pełni Dh Franciszek Domaradzki. W 1990r. OSP otrzymuje sztandar. 1995 r. był początkiem działalności strażaków z Bronowic w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego momentu wyposażenie jednostki stale się poprawiało. W 1999r. powstaje zaplecze socjalne dla strażaków. W 2005r. jednostka otrzymuje drugi samochód Jelcz, dla którego zostaje wybudowany kolejny boks garażowy.

 

Władze OSP:

Zarząd:

Prezes    - Dh Dariusz Domaradzki
Naczelnik    - Dh Franciszek Domaradzki
Sekretarz    - Dh Dariusz Maciaszek
Skarbnik    - Dh Krzysztof Ossowski
Gospodarz    - Dh Józef Sosiński
Kronikarz    - Dh Bożena Harazińska
Członek Zarządu    - Dh Wiktor Wołodkiewicz

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący     - Dh Tomasz Górniak
Sekretarz     - Dh Zdzisław Sosiński
Członek Komisji     - Dh Ryszard Trymbulak
 

      

 

 

Wyposażenie jednostki:

/foto sprzętu/

 - Star 266 r.prod.1987 (beczka o poj. 2500 litrów),

- Volkswagen SRLT- do ratownictwa technicznego,

- Volkswagen -transporter,

- Mercedes-Benz LF 16 Typ 1019AF samochód specjalny pożarniczy rok produkcji 1981 (pojemność zbiornika 1,6m³) pozyskany od Gminy Tornesch 28.08.2008r.,

- Star A 200 samochód specjalny podnośnik do prac konserwacyjnych rok produkcji 1988 (przekazany nieodpłatnie przez KP PSP wSulęcinie 27.02.2009r.).

Ponadto na wyposażeniu jednostki znajdują się motopompy (w tym szlamowa i pływająca), piły do stali i betonu, pilarki do drewna, zestaw hydrauliczny nożyco-rozpieracz, pompa hydrauliczna, poduszka wysokociśnieniowa, agregat prądotwórczy, turbowentylator oddymiający, wyciągarka mechaniczna, rozpylacze, zestaw ratowniczy R-1 z zestawem szynowym i deską ortopedyczną, walizka pierwszej pomocy przedmedycznej, zestaw medyczny, komplet aparatów do ochrony dróg oddechowych, radiostacje samochodowe, radiotelefony nasobne oraz laryngofony, węże W-52 i W-75, węże ssawne, drabiny wysokościowe, sprzęt ochrony osobistej dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania.

 

Charakterystyka jednostki:

/foto remizy/

OSP Bronowice od 14 lat działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W celu zapewnienia gotowości  operacyjnej zatrudnionych jest trzech kierowców. Od 2007 roku jednostka współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przy jednostce działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Budynek remizy posiada 3 boksy garażowe, pomieszczenie socjalne dla strażaków, świetlicę z zapleczem kuchennym. Członkowie OSP wielokrotnie zwyciężali w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. W 2007r. zakwalifikowali się do krajowego finału.

Członkowie jednostki prowadzą stronę OSP:

 http://ospbronowice.ovh.org/